Opening nieuw fietspad in het Dalum-Wietmarscher Moor

apr 2, 2019 | Agenda, Duitsland

Met de opening van het nieuw aangelegde, bijna 5 kilometer lange fietspad in het Dalum-Wietmarscher Moor is een langgekoesterde wens van het Natuurpark Moor-Veenland in vervulling gegaan: eindelijk is het mogelijk om in het Duitse deel van het Natuurpark per fiets te beleven.

Veenbeleving voor iedereen

Terwijl in het Nederlandse deel – het natuurgebied Bargerveen – al tientallen jaren mogelijkheden voor bezoekers worden geboden en het natuurlandschap daar tastbaar wordt gemaakt door middel van natuurvriendelijke vrijetijdspaden, ontbrak het in het Duitse deel van het Natuurpark tot nu toe helaas aan dit soort ontwikkelingen.

Opening nieuwe fietspad bijeenkomst

Het Dalum-Wietmarscher Moor is het grootste hoogveenreservaat in het Duitse deel van het Natuurpark, met een oppervlakte van ongeveer 1.600 hectare. Vlakbij ligt het Moormuseum, een centraal uitgangspunt voor uitstapjes in dit veenlandschap. Om bezoekers ook in het Duitse deel mogelijkheid tot recreatie te bieden is het gemeenschappelijke project ‘Veenbeleving voor iedereen’ uitgevoerd. In dit project werd in totaal 1,4 miljoen euro geïnvesteerd voor twee belangrijke submaatregelen:
 

 • de herinrichting van het buitengebied van het Emsland Moormuseum, dat ook een ‘miniatuurversie van het Natuurpark’ zal kunnen aanbieden aan bezoekers met een beperkte mobiliteit – hierover meer tijdens de opening en presentatie op 28 april.
 • het inrichten van het nieuwe fietspad (route) door het Dalum-Wietmarschen Moor, die in verbinding staat met het Nederlandse deel van het Natuurpark.

Natuurbehoud en toerisme

Het Dalum-Wietmarscher Moor is een EU-vogelreservaat en Natura 2000-gebied. Het was dan ook een bijzondere uitdaging om in het kader van dit project de doelstellingen van natuurbehoud en toerisme met elkaar te ‘verzoenen’. Dankzij de nieuwe route in dit gevoelige en beschermde gebied kunnen bezoekers op de juiste manier van het aantrekkelijke veenlandschap genieten.

In totaal werd 510.000 euro geïnvesteerd in het inrichten van het nieuwe fietspad door het Dalum-Wietmarschen Moor. 65% van de financiering was afkomstig van het programma ‘Landschaftswerte’ van het ministerie van Milieu, en de medefinanciering werd verstrekt door:

 • de gemeente Wietmarschen en de LK Grafschaft Bentheim
 • de gemeente Geeste en het district Emsland
 • de Natuurparkassociatie (tevens projectsponsor van het totale project ‘Veenbeleving voor iedereen’)
Het Dalum-Wietmarscher Moor

De opening

Op zaterdag 30 maart werd het fietspad officieel geopend. Aanwezig hierbij waren onder andere:

 • de heer Winter (Vorsitzender des Naturparkvereins) van Landkreis Emsland
 • Burgermeester Helmut Höke uit Geeste
 • Burgermeester Manfred Wellen uit Wietmarschen
 • de heer Paul Uphaus, de directeur van de natuurbeschermingsstichting Grafschaft Bentheim
 • de heer Gerard Meijers als vertegenwoordiger van de gedeputeerde Henk Jumelet van de provincie Drenthe
 • het hoofd van de Staatl. Moorverwaltung, Dr. Eberhard Masch, die dit fietspadproject mogelijk heeft gemaakt door zijn grote inzet
 • de heer Reinhard Kaß van de firma GalaBau Emsland, het bedrijf dat de fietspaden heeft aangelegd
 • de heer Koops, agrariër en aangrenzende grondeigenaar
 • de heer Schwering van Unterhaltungs- und Landschaftspflegeverband Ems-Süd

Zij speelden allemaal een belangrijke rol bij de succesvolle uitvoering van dit project.

Fietsers in het Dalum-Wietmarscher Moor