Opvallend: omgeduwde berken in het Bargerveen

mrt 1, 2019 | Interne Maatregelen

‘Snoeiwerk of vernieling?’ Die vraag werd de afgelopen jaren regelmatig aan de boswachters van Staatsbosbeheer gesteld. In het Bargerveen zijn berken te zien die op ongeveer 50 cm hoogte half zijn ingezaagd en vervolgens omgeduwd. Een bijzonder gezicht dat vragen oproept bij voorbijgangers en recreanten.

Omgeduwde berken

‘Snoeiwerk of vernieling?’

Waarom worden deze bomen zo achtergelaten?

Boswachter Jans de Vries: “Door een deel van de berken in te zagen en om te duwen zorgen we ervoor dat er niet te veel grote berken ontstaan in het Bargerveen. Deze onttrekken namelijk veel water uit het gebied. Een volwassen berk verdampt tot wel 200 liter water per dag. Daarnaast willen we ervoor zorgen dat het gebied een open tot halfopen karakter behoudt, zodat verschillende vogelsoorten die in de randen van het hoogveen te vinden zijn in het Bargerveen blijven bestaan. Voorbeelden van deze vogelsoorten zijn de roodborsttapuit, de geelgors, de grasmus en het paapje. Maar ook de grauwe klauwier is een belangrijke vogelsoort voor het Bargerveen. Van de grauwe klauwier broedt de grootste populatie van Nederland in het Bargerveen.”

 

Broedlocaties en voedsel voor de Grauwe Klauwier

De grauwe klauwier broedt van half mei tot en met juli, in een dicht stekelig struikgewas. Daar maken ze een slordig nest, op ongeveer 1 tot 1,5 meter hoogte. Door de berken in te zagen en om te duwen lopen ze niet meer of veel minder uit. Door de stammen in elkaar te laten vallen ontstaat er om de boomstronk heen een dichte vegetatie en groeien er struiken omheen. Zo ontstaat een goed broedgebied voor de grauwe klauwier en voor andere vogelsoorten in het Bargerveen, waarin voldoend voedsel te vinden is.

Maatregelen

Vanaf 1991 wordt het broedsucces van de grauwe klauwier in het Bargerveen onderzocht. Jaarlijks worden de jongen geringd en wordt

gekeken hoe de populatie zich ontwikkelt.

Om de klauwierenpopulatie de komende jaren te laten groeien is het belangrijk om de aanwezige broedlocaties te onderhouden en verbeteren. “Dat doen we ten eerste door het omduwen van de berken. Maar daarnaast ook bijvoorbeeld door snel groeiende struikpartijen met de hand terug te zetten, zodat er geen vegetatie wordt beschadigd en zodat plantensoorten waar veel insecten (voedsel voor de vogels) op af komen behouden blijven. Door op een speciale manier te snoeien maken we nestlocaties steviger en minder open. Zo vallen de jongen van de grauwe klauwier minder snel ter prooi aan de zwarte kraai, ekster of Vlaamse gaai.”

Omgeduwde berken
Omgeduwde berken
Omgeduwde berken

Samengevat dragen het omduwen van de berken en de maatregelen die daarop volgen allemaal bij aan het behoud van verschillende bijzondere vogelsoorten in het Bargerveen.

Wie had dat gedacht!