Peilbuizen geplaatst Oosteindsche Veen

dec 14, 2022 | Oosteindsche Veen

In eerdere nieuwsberichten hebben we u verteld over de ontwikkeling van het Oosteindsche Veen. Net als in het Bargerveen is de bedoeling dat we water langer vasthouden in het veen, zodat het veen beter behouden blijft en zich mogelijk beter kan ontwikkelen. Maar de omgeving moet ook droge voeten houden, dat is het uitgangspunt van de Bestuurscommissie.

Controle op grondwater

We hebben berekend (in een grondwatereffectenstudie) dat de omgeving niet natter wordt door de maatregelen. Maar we begrijpen dat de eigenaren van de grond rondom het gebied zich zorgen maken. Daarom hebben we nu in en om het gebied peilbuizen geplaatst. Hiermee kunnen we controleren wat het grondwater doet, zowel nu, vóór de werkzaamheden, als straks tijdens en vooral na het werk. Mochten we dan onverhoopt merken dat de grondwaterstanden in de omgeving teveel omhoog gaan, kunnen we maatregelen nemen om dat op te lossen.

Plaatsen van de peilbuizen. Paul Kraesgenberg (medewerker Gebiedsontwikkeling van Prolander) op de foto met een van de nieuwe buizen.

Als je het gebied kent, kan je op deze foto zien dat het op het moment veel droger is dan anders. Er is afgelopen herfst uitzonderlijk weinig regen gevallen. Normaal staat in deze tijd van het jaar dit stuk van het Oosteindsche Veen helemaal onder water. Na de herstelmaatregelen moeten we het water langer kunnen vasthouden, zodat het hopelijk niet meer zo droog komt te liggen.

Foto’s: © Prolander.