Regen van de laatste maanden een zegen voor het Bargerveen

mrt 24, 2020 | Algemeen

Wat hebben we erop gefoeterd: het leek maar niet op te houden met regenen! Maar misschien toch een kleine troost: voor het Bargerveen was het een zegen. De regen die afgelopen winter is gevallen doet het Bargerveen namelijk bijzonder goed. Na twee jaar van droogte en een tekort aan neerslag is het nu eindelijk weer goed nat. In de waterspecial heeft u kunnen lezen hoe belangrijk het water is voor het Bargerveen. Het leeuwendeel van de werkzaamheden is er dan ook op gericht om de waterhuishouding in het Bargerveen te verbeteren. Het water moet hier hoog staan en stabiel zijn, dat is belangrijk voor het behoud en de groei van dit bijzondere hoogveenlandschap. 

Veenmossen

Door de vele regen zijn de omstandigheden nu weer veel beter voor de groei van veenmossen, die de basis vormen van het hoogveen. Veenmossen hebben natte voeten nodig en vooral weinig voedingsstoffen. Als er te veel voedingsstoffen in het water en de grond zitten, zijn er andere planten die beter en sneller groeien en dan krijgt het veenmos geen kans. Regenwater is voedselarm en dat is nu weer voldoende aanwezig in het maaiveld, zodat het veenmos goed kan groeien. Bovendien loopt het teveel aan water weg naar de bufferzones aan de zijkanten van het veen. Daarbij neemt het overtollige voedingsstoffen mee, wat ook weer helpt om het veen voedselarm te maken en de veengroei te verbeteren. 

Landschapsfoto Bargerveen

Foto: Nico Westerhof  

Extra water

Ook is nu goed zichtbaar wat de effecten zijn van de werkzaamheden, zeker in het noordelijk deel van het Bargerveen. De grond is verzadigd met regenwater en dan is er zelfs nog water over. Vanuit alle delen van het Bargerveen stroomt dit extra water naar de lagergelegen buffergebieden. In die buffergebieden zakt het langzaam naar de zandondergrond, zodat ook de diepere bodemlagen onder het Bargerveen goed gevoed blijven met water. Langs de Laardijk en de verlengde Noordersloot is het nu zichtbaar natter, vooral bij de voormalige huisplaats van Uneken is het zelfs natter dan ooit. Allemaal stappen in de goede richting voor het behoud en herstel van het veen. 

 

Levensbelang

Kortom: voor ons mensen is het fijn dat er zonneschijn komt na al die regen, maar voor het Bargerveen is al het water dat is gevallen letterlijk van levensbelang.