Sanering gebouwen Schoonebeekerveld bijna afgerond

jan 31, 2019 | Nieuw-Schoonebeek

Bouwwerk in het Schoonebeekerveld

In het Bargerveen bevindt zich een agrarisch perceel van ongeveer 2 hectare, met daarop verschillende bouwsels. Het perceel ligt midden in de natuur, in het Schoonebeekerveld: een grootschalig voedselarm terrein met vrij grote wateroppervlakten. De Bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek heeft namens de provincie het perceel aangekocht zodat de gebouwen gesloopt en opgeruimd kunnen worden.

Op het terrein staan onder andere wat kleine schuurtjes en tijdelijke verblijven waar werknemers vroeger terecht konden in hun pauze. Her en der zit ook asbest in de bouwwerken. Voor het behoud en herstel van het Bargerveen is het noodzakelijk om de gebouwen te slopen. Zonder aankoop van deze grond was het niet mogelijk om de nodige maatregelen te treffen. Op dit moment is de sanering van de gebouwen op het perceel in volle gang. Na de sanering van deze gebouwen, die naar verwachting in februari 2019 gereed is, wordt het perceel ingericht. Dat geeft de commissie de mogelijkheden om herstelmaatregelen uit te voeren. Het oude agrarische landgebruik op dit perceel heeft gezorgd voor vermesting, verzuring en verdroging. Dat heeft een nadelig effect op de natuur. Te veel voedingsstoffen in de grond en schommelingen in het waterpeil zijn namelijk slecht voor de hoogveenvorming. De herstelmaatregelen zijn erop gericht het gebied voedselarmer en natter te maken en het waterpeil in het gebied stabiel te houden.