Sloop stuw Antoniuskerk

mei 7, 2019 | Buffer Noord Zwartemeer

Werkzaamheden voor de nieuwe stuw

Waterschap Vechtstromen is bezig met werkzaamheden op de plek van de stuw bij de Antoniuskerk in Zwartemeer. De stuw wordt gesloopt, omdat er een nieuwe stuw is gekomen bij buffer Noord die de functie van de stuw aan de Kamerlingswijk overneemt. De oude stalen duikers ter plekke waren aan het eind van hun levensduur en zijn daarom vervangen door nieuwere duikers. Het waterpeil in het gebied verandert niet als gevolg van de werkzaamheden. Het peil blijft gehandhaafd door de nieuwe stuw aan de oostzijde van Buffer Noord.