Logo Bargerveen Schoonebeek - Natuurlijk Naoberschap

Stand van zaken en vooruitblik Buffer Zuid

dec 16, 2021 | Buffer Zuid

Aan het eind van dit jaar willen we u graag weer even meenemen in de ontwikkelingen rond Buffer Zuid. Zoals we van de zomer ook al vertelden, lijkt de activiteit nu vooral nog achter de schermen plaats te vinden. Maar dat betekent niet dat er niks gebeurt! Als u nog een keer wilt nalezen wat we doen en waarom, vindt u de flyer van afgelopen zomer hier terug. In dit bericht vertellen we vooral wat we de afgelopen maanden gedaan hebben en wat er de komende maanden gaat gebeuren.

 

Inrichtingsplan

Dit najaar hebben we hard gewerkt aan het zogenaamde ‘Inrichtingsplan’. Dit is een kaart met toelichting, waar in hoofdlijnen op staat hoe de buffer eruit gaat zien. Zo staan natuurlijk de nieuwe Stheemanstraat, de kades en waterpartijen erop en de gemalen en stuwen. Dat zijn allemaal dingen die noodzakelijk zijn om een goed werkende buffer aan te leggen. Verder staan ook de recreatieve voorzieningen op de kaart, zoals fiets- en wandelpaden, of de plekken waar (ongeveer) parkeergelegenheid, een kanosteiger, uitzichtpunt of speelplekje kunnen komen. In de volgende fase wordt dit allemaal preciezer uitgewerkt, tot het zogenaamde ‘Definitief Ontwerp’.

 

En alle andere documenten

Tegelijk met het Inrichtingsplan zijn we ook druk met een aantal formele zaken, zoals de Milieueffectrapportage (MER), het nieuwe Bestemmingsplan en het Projectplan Waterwet. Dit zijn allemaal officiële, juridische stappen die verplicht zijn bij zo’n groot project. In februari liggen alle stukken tegelijk bij de Bestuurscommissie. Als de commissie alle stukken heeft vastgesteld, kunnen we verder met die procedures. Voor het Bestemmingsplan betekent het dat de gemeente aan de slag gaat, voor het Projectplan Waterwet het Waterschap en de MER wordt voor advies voorgelegd aan de onafhankelijke mer-commissie.

 

Informatiebijeenkomst

Als de Bestuurscommissie in februari de stukken heeft vastgesteld, betekent dat ook dat we het Inrichtingsplan met iedereen kunnen gaan delen. Dit wordt de basis voor de verdere uitwerking van de buffer, dus we kijken ernaar uit om de kaart met u te delen en toe te lichten wat er op staat. Zo snel mogelijk na het besluit van de Bestuurscommissie zullen we een informatiebijeenkomst organiseren. Als de situatie rond corona het toestaat en het past binnen de dan geldende regels, organiseren we hier natuurlijk het liefst een ‘echte’ bijeenkomst voor, in Nieuw-Schoonebeek. Kan dat niet, dan organiseren we in elk geval een digitale bijeenkomst en komen we alsnog langs zodra het weer mag. Houd de nieuwsbrief en website in de gaten voor de datum, die kondigen we aan zodra het kan.

 

2022 en verder

Volgend jaar, dus 2022, zijn we nog vooral bezig met het verder uitwerken van de plannen en het doorlopen van de officiële procedures. We hopen in de eerste helft van 2023 te kunnen beginnen met de werkzaamheden voor de aanleg van de buffer.