Start onderzoek in Buffer Zuid

nov 7, 2022 | Buffer Zuid

Vanaf maandag 7 november 2022 start het geotechnisch onderzoek in Buffer Zuid. Zo weten we hoe de bodem in elkaar zit. Deze kennis is nodig voordat de kades en de nieuwe Stheemanstraat gebouwd worden.

Eerste verkenning onderzoek

Op vrijdag 4 november 2022 zijn een paar onderzoekers te voet het veld in gegaan voor een eerste verkenning. Vanaf maandag 7 november worden er boringen en sonderingen uitgevoerd. Daarvoor gaan we met een zogenoemde sonderingstruck het land op.

Planning

We willen in de onderzoeksperiode zo min mogelijk schade veroorzaken aan gewassen. Daarom starten we nu, omdat bijna alle gewassen geoogst zijn. Als alles goed gaat, zijn we voor de kerstvakantie klaar met het veldonderzoek. Op het kaartje hieronder vindt u de planning met weeknummers. Hier kunt u zien in welke weken we op welke plek zijn. afhankelijk van het weer en de voortgang kan dit nog iets wijzigen.

Kaartje: planning onderzoek Buffer Zuid.

Vragen?

Heeft u nog vragen over het onderzoek? Neem dan contact op met Tom van Ravenstein (RHDHV, 06 – 5111 2864) of Dirk Jan Leeuwerik (Prolander, 06 – 5240 1702). Zij kunnen meer uitleg geven over de werkzaamheden.