Start planvorming Schoonebeekerveld West

feb 17, 2020 | Nieuw-Schoonebeek

In het kader van het behoud en ontwikkeling van de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied Bargerveen worden diverse herstelmaatregelen uitgevoerd. Een van de gebieden waar herstelmaatregelen gepland zijn is het Schoonebeekerveld. Het Schoonebeekerveld is ingeklemd tussen de Kerkenweg, Zuidersloot, Boôvenen en de Dordseweg.

Leemruggen

Eén van de belangrijkste maatregelen is het aanleggen van leemruggen in het plangebied (Figuur 1) om wegzijging van water uit het veen te verminderen. Het gaat hier niet om het verhogen van het grondwater onder het veen, maar wel om het vasthouden van water in het veenpakket. Er verandert dus niets aan de waterpeilen. 

Onderzoeken

De komende tijd wordt dit gebied nader onderzocht op het gebied van flora- en fauna, bodem en archeologie en worden er bouwkundige opnames gemaakt. De komende maanden  vinden deze onderzoeken plaats.

Bouwkundige opnames

Wij verwachten dat de werkzaamheden geen enkel effect zullen hebben op de woningen rondom het Schoonebeekerveld. De Bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek heeft desondanks besloten om de bouwkundige toestand van de woningen vast te leggen met een bouwkundige opname. Deze opname zal worden gemaakt door de firma Hanselman. Het gaat hierbij alleen om woningen waarbij het particuliere eigendom aansluit op het Schoonebeekerveld. Het betreft dus alleen de Zuidersloot en één zijde van de Kerkenweg. Nabij de Boôvenen en de Dordseweg vinden geen opnames plaats, aangezien daar geen maatregelen zijn gepland.

Figuur 1: Bargerveen met het plangebied Schoonebeekerveld-West (rode stippellijn)

De huidige bouwkundige toestand en eventuele aanwezige schade van de woningen worden voor de uitvoering van de werkzaamheden digitaal vastgelegd. De bewoners van de betreffende woningen worden met een brief geïnformeerd over de verwachte datum van de bouwkundige opname. Ook bevat de brief meer informatie over wat de firma Hanselman precies komt doen. 

Een bouwkundige vooropname is niet verplicht, maar wel belangrijk. Bewoners van woningen aangrenzend aan het gebied die geen vooropname laten uitvoeren en later toch schade aantreffen, moeten zelf aantonen dat die is ontstaan door de werkzaamheden.

Conceptontwerp/maatregelen

Na het afronden van de onderzoeken wordt voor het Schoonebeekerveld een conceptontwerp gemaakt. Op een inloopmiddag en -avond wordt het ontwerp individueel besproken met bewoners aan de Kerkenweg, Zuidersloot, Boôvenen en Dordseweg. De bewoners ontvangen hiervoor een uitnodiging.