Terugblik project INTERREG VA: ‘Grenzeloos Veen’

nov 19, 2019 | Duitsland, Media

Van 2016 tot eind 2018 werd binnen het project ‘Grenzeloos veen’ uit het INTERREG VA Programma van de Eems Dollard Regio hard gewerkt aan belangrijke mijlpalen voor de toekomst van het Internationale Natuurpark Moor-Veenland, waar het Bargerveen deel van is. Op 16 september werd teruggeblikt op het project. Ook verscheen onlangs een video, met daarin verschillende hoogtepunten.

‘Grenzeloos veen’ bestaat uit 7 concrete projecten waarmee verschillende gebieden in het Natuurpark Moor-Veenland beter aan elkaar worden verbonden. De ontwikkelingsstrategieën hebben duurzame ontwikkeling van het landelijk gebied als doel. Onderdelen daarvan zijn herstel en bescherming van natuur en landschap en de ontwikkeling van duurzaam toerisme, duurzame regionale ontwikkeling en educatie. Ook wordt de samenwerking tussen Nederland en Duitsland bevorderd.

Veen als verbinder

Om duurzame ontwikkeling van het landelijk gebied te realiseren is binnen het project ‘Grenzeloos veen’ samengewerkt over de grenzen heen, met het veen als verbindend thema. “Het doel van INTERREG is het stimuleren van de samenwerking van Nederland en Duitsland om zo tot recreatieve ontwikkelingen te komen,” vertelt Gerard Meijers, die als adviseur vanuit de provincie Drenthe betrokken is bij de INTERREG-projecten. “Zo heeft de subsidie er bijvoorbeeld voor gezorgd dat fietspaden en -knooppunten in Nederland en Duitsland aan elkaar gekoppeld konden worden. Zo wordt er meerwaarde gecreëerd voor het gebied.” Door verschillende maatregelen te treffen is het natuurpark de afgelopen jaren een meer uniform en samenhangend natuurgebied geworden. Daardoor lijkt het al meer op de situatie van vroeger: het gebied is immers het hart van wat vroeger het grootste aaneengesloten hoogveengebied van Midden-Europa was.

Foto: Internationaal Natuurpark Moor-Veenland

De drie ontwikkelingsdoelstellingen binnen het project ‘Grenzeloos veen’ zijn Veen als ruimte voor natuur, Veen als ruimte voor beleving en Veen als ruimte om te leven en voor bedrijvigheid. Vanuit deze doelstellingen zijn in goed overleg 7 concrete projecten ontwikkeld en uitgevoerd:

  • Ontwikkeling van een bufferzone in het Bargerveen
  • Ontwikkeling van een bufferzone in het Bargerveen
  • Nieuwbouw van een schaapskooi bij het Bargerveen
  • Verbeteren waterbeheersing Twist
  • Paludicultuur
  • Gedecentraliseerd informatienetwerk Veenpoorten
  • Netwerk van wandel- en fietspaden
  • Verbinden van gemeenten bij het Internationale Natuurpark Moor – Veenland

Gerard Meijers: “INTERREG levert daaraan een waardevolle bijdrage: zonder deze subsidie zouden er voor veel projecten te weinig ontwikkelingskansen en financiële middelen beschikbaar zijn geweest. Dankzij INTERREG kon er een flinke stap verder gezet worden dan anders mogelijk was geweest. Zo is er bij de nieuwbouw van de schaapskooi in het Bargerveen gekozen voor een innovatief gebouw dat opgaat in het landschap, in plaats van voor een traditioneel ontwerp. Ook is het gebouw voorzien van een speciale toegang voor mindervaliden naar een bordes, vanaf waar de hele schaapskooi te zien is.”

Slotevent

Eind 2018 werd het project ‘Grenzeloos veen’ uit het INTERREG V A Programma afgerond. Om terug te kijken en de behaalde resultaten te vieren, maar ook naar de toekomst kijken organiseerde Natuurpark Moor-Veenland op maandag 16 september een Natuurpark-Forum in Zwartemeer. Tijdens deze bijeenkomst werden de projectresultaten gepresenteerd, bestaande uitdagingen toegelicht en was er ten slotte ruimte om mee te denken tijdens een interactieve ideeënworkshop ‘Natuurpark 2025’.

Bijeenkomst Natuurpark-Forum in Zwartemeer
Bijeenkomst Natuurpark-Forum in Zwartemeer
Bijeenkomst Natuurpark-Forum in Zwartemeer

Video

Over het project ‘Grenzeloos veen’ en alles wat daarin is bereikt maakte Natuurpark Moor-Veenland een video. In deze video worden verschillende hoogtepunten uitgelicht die het natuurpark verrijken. Bekijk hem hier: