Terugblik project INTERREG VA: ‘Grenzeloos Veen’

okt 23, 2019 | Duitsland, Media

Van 2016 tot eind 2018 werd binnen het project ‘Grenzeloos veen’ uit het INTERREG V A Programma van de Eems Dollard Regio hard gewerkt aan belangrijke mijlpalen voor de toekomst van het Internationale Natuurpark Moor-Veenland, waar het Bargerveen deel van is. Op 16 september werd teruggeblikt op het project. Ook verscheen onlangs een video, met daarin verschillende hoogtepunten.

Grenzeloos Veen’ bestaat uit 7 concrete projecten waarmee verschillende gebieden in het Natuurpark Moor-Veenland beter aan elkaar worden verbonden. De ontwikkelingsstrategieën van het Internationale Natuurpark Moor-Veenland en ‘Grenzeloos veen’ hebben beiden duurzame ontwikkeling van het landelijk gebied als doel. Onderdeel daarvan is natuur- en landschapsbescherming en herstel en de ontwikkeling van duurzaam toerisme, duurzame regionale ontwikkeling en educatie. 

Veen als verbinder

Om duurzame ontwikkeling van het landelijk gebied te realiseren is binnen het project ‘Grenzeloos veen’ samengewerkt over de grenzen heen, met het veen als verbindend thema. Door verschillende maatregelen te treffen is het natuurpark de afgelopen jaren een meer uniform en samenhangend natuurgebied geworden. Zo lijkt het al meer op de situatie van vroeger: het gebied is immers het hart van wat vroeger het grootste aaneengesloten hoogveengebied van Midden-Europa was.

De drie ontwikkelingsdoelstellingen binnen het project ‘Grenzeloos veen’ zijn veen als ruimte voor natuur, veen als ruimte voor beleving en veen als ruimte om te leven en voor bedrijvigheid. Vanuit deze doelstellingen zijn in goed overleg 7 concrete projecten ontwikkeld en uitgevoerd:

Foto: Internationaal Natuurpark Moor-Veenland

  • Ontwikkeling van een bufferzone in het Bargerveen
  • Nieuwbouw van een schaapskooi bij het Bargerveen
  • Ontwatering Twist
  • Paludicultuur
  • Gedecentraliseerd informatienetwerk Veenpoorten
  • Uniform geschakelde vrijetijdspaden
  • Aaneensluiten van gemeentes bij het Internationale Natuurpark Moor – Veenland

Slotevent

Eind 2018 werd het project ‘Grenzeloos veen’ uit het INTERREG V A Programma afgerond. Om terug te kijken en de behaalde resultaten te vieren, maar ook naar de toekomst kijken organiseerde Natuurpark Moor-Veenland op maandag 16 september een Natuurpark-Forum in Zwartemeer. Tijdens deze bijeenkomst werden de projectresultaten gepresenteerd, bestaande uitdagingen toegelicht en was er ten slotte ruimte om mee te denken tijdens een interactieve ideeënworkshop ‘Natuurpark 2025’.

Video

Over het project ‘Grenzeloos veen’ en alles wat daarin is bereikt maakte Natuurpark Moor-Veenland een video. In deze video worden verschillende hoogtepunten uitgelicht die het natuurpark verrijken. Bekijk hem hier: