Toename grauwe klauwier in overgangsgebieden Bargerveen

sep 1, 2020 | Algemeen

Het hoofddoel van de werkzaamheden in het Bargerveen is het herstellen van het hoogveen. Daarnaast zijn er, zoals gebruikelijk in een Natura 2000 gebied, een aantal doelsoorten aangewezen. Dit zijn dieren waar tijdens de herinrichting extra aandacht aan wordt besteed. De grauwe klauwier, een zangvogel die tijdens het broedseizoen in Nederland verblijft, is een van de doelsoorten in het Bargerveen.

 

Het Bargerveen als bolwerk voor de grauwe klauwier

Foto van de grauw klauwier vogel“Aan het begin van de jaren 90 was de grauwe klauwier in Nederland bijna uitgestorven. Toch is de vogel nooit helemaal uit het Bargerveen verdwenen. In de jaren 90 zat 90% van de in Nederland overgebleven grauwe klauwieren in het Bargerveen,” vertelt boswachter Erik Bloeming. Sindsdien is er veel veranderd: eerst nam het aantal grauwe klauwieren toe, waarschijnlijk door een toename aan grote insecten die als prooi dienen voor de vogel. Op het hoogtepunt waren er bijna 140 broedparen in het gebied. Toen werd begonnen met het herstel van het hoogveen, nam het aantal grauwe klauwieren in het Bargerveen weer af. In het hoogveen voelt de grauwe klauwier zich niet thuis, onder andere door een gebrek aan voedsel. De afgelopen jaren hebben de aantallen zich weer kunnen herstellen: de overgangsgebieden rondom het Bargerveen worden zo beheerd dat er een ideaal leefgebied ontstaat voor de grauwe klauwier.

Foto: grauwe klauwier, door Erik Bloeming. 

Natuurbeheer in de overgangsgebieden

 

“In de overgangsgebieden van het veen naar de bufferzones zorgt Staatsbosbeheer voor samenwerking met Stichting Biosfeer voor een kleinschalig landschap waar de grauwe klauwier zich thuis voelt,” legt Erik uit. Met behulp van planten wordt broedgelegenheid en bedekking. En door selectief te maaien blijft kruidenrijke vegetatie staan ​​- de ideale plek voor insecten. Deze insecten zijn weer een prooi voor de grauwe klauwier. Het beheer werpt zijn vruchten af: de grauwe klauwier verplaatst zich van voedselarm hoogveen naar voedselrijke overgangsgebieden. “Dit seizoen hebben we zeker 97 nestlocaties geteld”, vertelt Erik met trots. “En ook andere soorten profiteren. We zien bij de buffers bijvoorbeeld steeds meer vlinders en libellen. “

Nest van de grauwe klauwier

 

 

 Foto: grauwe klauwier, door Erik Bloeming.