Logo Bargerveen Schoonebeek - Natuurlijk Naoberschap

Uitnodiging: informatieavond Buffer Zuid 27 juni 2022

jun 20, 2022 | Algemeen, Buffer Zuid

Maandagavond 27 juni 2022 presenteert de Bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek het schetsontwerp van Buffer Zuid in de Dorpshoeve in Nieuw-Schoonebeek. De inloop start om 19.30 uur en om 20.00 uur begint het officiële programma. We gaan u meenemen in het schetsontwerp voor buffer zuid. Vervolgens is er een interactief programma waarbij alle partijen van de Bestuurscommissie aanwezig zijn. Er is volop tijd en ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over het ontwerp en de plannen die er liggen en om antwoord te geven op uw vragen.

Foto: overzichtsfoto van Buffer Zuid.

Schetsontwerp Buffer Zuid gereed

Het is u vast niet ontgaan dat in en rond het Bargerveen hard gewerkt wordt. Wie vaak wandelt of fietst, ziet dat de werkzaamheden aan het Schoonebeekerveld bijna klaar zijn. Dit geldt ook voor de Ecologische Verbindingszone Koelveen. Maar één van de grootste projecten is nog niet zichtbaar in het veld, maar wel volop in ontwikkeling: Buffer Zuid. We hebben u beloofd dat we een informatieavond organiseren zodra het schetsontwerp klaar is. En nu zijn we zover!

Plannen

De bestemmingsplannen, het projectplan waterwet en de milieueffectenrapportage zijn ook klaar en komen vlak voor de zomer ter inzage te liggen. Op de informatieavond lichten we de procedure toe. Natuurlijk komt dit ook terug in de nieuwsbrief als het zover is.