Logo Bargerveen Schoonebeek - Natuurlijk Naoberschap

Update plannen Buffer Zuid

jul 14, 2021 | Buffer Zuid

Op het oog lijkt er niets aan de hand: net ten zuiden van het Bargerveen worden gewassen verbouwd en loopt het vee zoals dat al jaren gaat. Maar onderhand zal het bijna niemand ontgaan dat er grootse plannen in de maak zijn voor de nieuwe Buffer Zuid. In de flyer bij dit bericht nemen we u graag even mee in de ontwikkelingen. En we geven tips om op de hoogte te blijven en met ons in contact te komen.  

Eén vraag die ons af en toe bereikt is “wat gebeurt er met de Stheemanstraat”? Dat is een concrete vraag waar we al een concreet antwoord op kunnen geven. De huidige Stheemanstraat verdwijnt en wordt 500 meter naar het zuiden verlegd. De nieuwe weg komt dus aan de zuidrand van de nieuwe buffer. Het wordt dezelfde soort weg als nu en met dezelfde functie, het blijft dus een asfaltweg die geschikt is voor alle verkeer. Dus zeker ook voor landbouwvoertuigen, die vanaf de weg ook toegang hebben tot de percelen ten zuiden van de buffer, en natuurlijk voor hulpdiensten. We kijken wel naar mogelijkheden om voor fietsers een apart fietspad te maken, los van de weg, dat is prettiger en veiliger fietsen.  

Lees voor de rest van de plannen onderstaande flyer en houd de nieuwsbrief en website in de gaten. We doen ons best om regelmatig updates te geven van de voortgang.