Logo Bargerveen Schoonebeek - Natuurlijk Naoberschap

Update Schoonebeekerveld West en Oost

aug 25, 2021 | Schoonebekerveld Oost, Schoonebekerveld West

Op verschillende plekken in het Bargerveen voeren we werkzaamheden uit om bijzondere natuur van het hoogveen te behouden. Afgelopen zomer hebben we voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Binnenkort starten we ook met het echte werk. Daarbij vinden enkele afsluitingen plaats en worden er omleidingen aangebracht.

 

In de zomer zijn er voorbereidingen getroffen voor de nieuwe werkzaamheden in het Schoonebeekerveld. Zo vonden er kapwerkzaamheden plaats en we hebben weer adderhotels gemaakt. Dit zijn plekken waar adders aan het einde van het seizoen veilig kunnen overwinteren, zonder dat we ze verstoren met de werkzaamheden. Het echte werk in Schoonebeekerveld West en Oost begint op zijn vroegst eind augustus, na de bouwvak.

Afsluitingen en omleidingen

Vanaf medio september worden de Stheemanstraat en de Boôvenen afgesloten voor fietsers. Dit gebeurt om gevaarlijke situaties tussen fietsers en transportverkeer te voorkomen. Het fietspad Zuidersloot – Stheemanstraat is dan ook afgesloten. Het fietspad op de grenskade blijft wel open en via de Europaweg wordt u omgeleid over de Kerkenweg of de Dordseweg. In de loop van september worden ook diverse wandelpaden in het Schoonebeekerveld West afgesloten. Op onze pagina Routes kunt u zien welke wandel- en fietspaden open zijn.

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met Ewald Roordink via e.roordink@prolander.nl.