Logo Bargerveen Schoonebeek - Natuurlijk Naoberschap

Update Stheemanstraat

feb 12, 2024 | Algemeen, Buffer Zuid

Bij de werkzaamheden aan de nieuwe Stheemanstraat is gebleken dat de ondergrond minder draagkrachtig is dan verwacht. Om te voorkomen dat er straks een ‘golvende’ asfaltweg ontstaat, moeten we dieper graven en meer zand aanbrengen. Door extra zand op het tracé aan te brengen, laten we de ondergrond opzettelijk inzakken. Dat wordt zetting genoemd. Tijdens de uitvoering wordt tussentijds gecontroleerd of de berekende zetting bereikt is. De grond zakt dan niet meer verder. Vervolgens wordt het extra zand verwijderd en kan het asfalt aangebracht worden. 

Planning werkzaamheden

Door de extra werkzaamheden is de nieuwe weg niet voor het groeiseizoen klaar. We overleggen met de grondeigenaren en pachters van de percelen langs de Stheemanstraat hoe zij straks de percelen kunnen bereiken. Voor al het gewone verkeer blijft de huidige Stheemanstraat natuurlijk toegankelijk tot de nieuwe klaar is.

Foto’s en drone-video gemaakt door Antoon Heijnen. Linkerfoto van 27 december 2023. Kijkend van oost naar west wordt de contour van de buffer al zichtbaar. Rechterfoto van 12 januari 2024: oostzijde van de werkzaamheden, kijkend richting Duitsland.