Update werkzaamheden

jun 15, 2020 | Buffer Weiteveen & Schaapskooi, Schaapskooi

Hoe staat het ervoor met de werkzaamheden? Het is weer tijd voor een update van de werkzaamheden, want er wordt flink doorgewerkt in het Bargerveen. Zo wordt er volop gewerkt aan het vervoeren van veen dat vrijkomt uit de grenskade, gebeurt er veel rondom de schaapskooi en is het fietspad langs de grenskade nog gesloten. 

Zand en leem

Het zand voor de Grenskade is inmiddels aangebracht en ook het leem ligt allemaal langs de kade. Hiermee is er voorlopig een einde gekomen aan het transport van zand en leem op de omliggende wegen. Dit geeft weer meer rust voor de omgeving en voor recreatief verkeer. Inmiddels wordt er in het Bargerveen zelf volop gewerkt aan het vervoeren van het veen dat vrijkomt uit de grenskade en naar de baggervelden gaat. 

Nieuw Schoonebeek

In de baggervelden worden met dit veen ‘strekdammen’ gemaakt om de golfwerking van het water te verminderen. Dat moet ervoor zorgen dat het veen beter groeit en niet stukgaat door de wind. Dit is een uitdagende klus voor de aannemer: er moet ongeveer 100.000 m3 veen vervoerd worden over een slappe ondergrond. We zijn er enkele weken geleden mee begonnen en tot nu toe gaat het voorspoedig. Als deze werkzaamheden allemaal klaar zijn, kan de aannemer beginnen met het maken van het betonpad op de grenskade.

Afgesloten fietspad

Schaapskooi

Ook rond de schaapskooi gebeurt nog van alles. Zo is een rioolpersleiding verlegd om een betonbrug over de slenk te kunnen aanleggen. De aannemer is nog bezig met het afwerken van de kaden ten zuiden en noorden van de Zuidersloot, dat is bijna klaar. Ten noordwesten van de schaapskooi wordt gewerkt aan het aanbrengen van puinverhardingen op de kade voor de westelijke fietsverbinding vanaf de schaapskooi naar de Noordersloot.

 

Tot slot

Tot slot wordt er volop gewerkt aan het aanbrengen van de rasters en hekwerken langs de Vossendijk en de Lijn.

Daarnaast is het fietspad langs de grenskade nog gesloten. Inmiddels is hier ook een bord geplaatst, om de omleiding aan te geven.