Vijf trotse winnaars van Battle of Concepts Bargerveen Buffer Zuid

mrt 14, 2019 | Buffer Zuid

Van 11 januari tot en met 24 februari konden (young) professionals, studenten en andere belangstellenden meedoen met de Battle of Concepts ‘Bedenk een innovatief verdienmodel voor een nieuw aan te leggen waterbufferzone in natuurgebied Bargerveen’. Uit de 112 inzendingen werden 5 winnaars gekozen. Op donderdag 14 maart maakten gedeputeerde Henk Jumelet en voorzitter van de bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek Nynke Houwing de winnaars bekend tijdens de prijsuitreiking in Multifunctioneel Centrum ’t Oale Gemientehoes in Schoonebeek.

De vijf winnaars van Battle of Concepts Bargerveen

Op zoek naar ideeën voor Buffer Zuid

Om het hoogveen in het Bargerveen goed te houden en te bewaren voor latere generaties is het op peil houden van het grondwater van groot belang. Daarom zijn er rondom het Bargerveen de afgelopen jaren meerdere waterbuffers aangelegd. Nu is de ‘Buffer Zuid’ aan de beurt: een Bufferzone van maar liefst 220 hectare aan de zuidkant van het natuurgebied. In een strook van 4000 bij 500 meter komen volgens principekeuze van de Bestuurscommissie vijf waterbergingscompartimenten te liggen die ervoor zorgen dat het hoogveen nat genoeg blijft. Voor dit bijzondere buffergebied is de Bestuurscommissie met een prijsvraag (Battle of Concepts) op zoek gegaan naar inrichtings- c.q. verdienmodellen: hoe is dit gebied optimaal te benutten? Hoe kan de buffer gebruikt worden, wat kan er omheen allemaal gedaan worden? De prijsvraag was een zoektocht naar de creatiefste en meest innovatieve ideeën.

Indrukwekkend

Het aantal inzendingen was indrukwekkend: maar liefst 112! De diversiteit was groot en veel van de plannen waren prachtig uitgewerkt. Veel van de plannen richtten zich op recreatie en toerisme, maar ook verschillende soorten (natte) ‘landbouw’ en energieopwekking en/of -opslag kwamen veel voor. Interessant was verder dat inzenders vaak combinaties van verschillende invullingen voorstelden.

De beste 11 inzendingen zijn geselecteerd en voorgelegd aan een onafhankelijke jury, bestaande uit Peter Bennema (voormalig directeur van de Dienst Ruimte en Groen van de provincie Drenthe), Professor Menno Gerkema (emeritus hoogleraar Chronobiologie en Science Business & Policy aan de Rijksuniversiteit Groningen), Diderik Koolman (directeur van economische zaken bij de gemeente Groningen) en Maurice Wenker (landschapsarchitect bij de provincie Drenthe).

De jury heeft de inzendingen beoordeeld op Originaliteit, Verbinding met stakeholders, Haalbaarheid, Verdienpotentie en Kwaliteit van het ingestuurde concept. Er konden daarnaast ook nog bonuspunten verdiend worden met het aandragen van ideeën van elders, de wijze van presentatie en met duurzaamheid.

De winnaars

Vijfde plaats: Float!

De jongste winnaar is Wouter Manders met het plan Float!, dat uitblinkt in originaliteit. Het spreekt de jury aan vanwege de mooie uitwerking van de vijf verschillende onderdelen en er is waardering voor het aspect educatie in het totaalconcept. Ook de presentatie is prachtig en het voorbeeld dat wordt aangedragen uit Duitsland past naadloos bij het plan. De jury aarzelt wel wat over het verdienmodel: “technisch kan het, maar financieel…?”. De conclusie: absoluut gebruiken als inspiratie!

Vierde plaats: EcoVISion

Het hart van EcoVISion is het biologisch kweken van vis, het idee van Wim Wijdeveld. Volgens de jury origineel en “misschien wel economisch het best uitvoerbaar”. Aanvullend op het kweken van vis wordt gekeken naar algenproductie (als visvoer) en energieproductie, die de viskweek ondersteunen. Het plan wordt beoordeeld als duurzaam, alleen de relatie met de stakeholders is niet zo helder. De uitwerking is goed, zowel ruimtelijk als ook van het verdienmodel. Het recreatieaspect is wat minder uitgewerkt, waardoor de haalbaarheid hiervan onzeker is. Al met al is het een mooi, samenhangend concept.

Derde plaats: Project multifunctioneel Bargerveen

Origineel en duurzaam” en “absoluut inspirerend” was de waardering voor dit brede plan van Sander Geertzen en Bor van der Scheer. De integrale benadering en de vloeiende overgang van recreatie naar natuur scoren punten. Het is mooi en zorgvuldig uitgewerkt, elk onderdeel heeft z’n eigen toelichting. De jury heeft nog wel wat vragen over de haalbaarheid en het verdienpotentieel. De diversiteit van externe voorbeelden past leuk bij de verschillende onderdelen van het plan.

Tweede plaats: Wetlands

Het plan Wetlands van Tanja Schepers namens de lokale werkgroep Tussen Beek en Veen focust op recreatie in diverse vormen en heeft daarmee een welverdiende tweede plaats gekregen. De jury is vooral te spreken over de aansluiting bij de stakeholders in het gebied, de verschillende invullingen van recreatie spreken verschillende doelgroepen aan. De diepgang van de uitwerking is goed, zowel van het plan zelf als ook van de bonusvraag. Het verdienpotentieel is mogelijk wat te optimistisch ingeschat, maar het lijkt een van de meest haalbare plannen. Eén van de juryleden: “dit sprak mij aan als meest veelbelovend”.

Eerste plaats: De Veenkwekerij

Gusta Hofstee wint de eerste prijs met haar plan “De Veenkwekerij”. Een jurylid: “hoe mooi als dit lukt”, want wat past er nou beter bij een hoogveengebied dan het kweken van veenmos?! De zeer originele keuze voor veenmos en enkele andere (fruit)gewassen in combinatie met recreatie maakt dit een plan dat perfect in te passen zou zijn in dit gebied. De relatieve kleinschaligheid wordt door de jury hoog gewaardeerd, het toont respect voor de omgeving en de (natuur)kwaliteiten van het gebied. Het is echter ook meteen een kanttekening: de vraag is of het concept daardoor niet (financieel) kwetsbaar is, dit vraagt nadere uitwerking. De kwaliteit en diepgang van het plan is uitstekend en het voorbeeld van elders past daar feilloos bij. Tenslotte heeft de interactieve GIS-kaart bij dit plan hoge ogen gegooid. 

Vervolg

Deze vijf winnaars hebben de mooiste totaalplannen gemaakt. Maar zeker niet alleen de winnaars hadden goede ideeën! Alle plannen zijn uitgebreid bekeken en alle ideeën die haalbaar zijn of misschien haalbaar te maken zijn, worden toegelicht aan de projectgroep die de volgende schetsen gaat maken voor Buffer Zuid. Het is niet zo dat de plannen van de winnaar(s) of van anderen automatisch worden uitgevoerd, maar we onderzoeken wat we een plek kunnen geven in de inrichting.

Veel dank

De Bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek en gedeputeerde Henk Jumelet willen nadrukkelijk alle inzenders hartelijk bedanken voor hun plannen. De ideeën geven elk op hun eigen wijze inspiratie voor het inrichten van Buffer Zuid. Het feit dat zoveel mensen een plan hebben ingediend, is een teken dat het Bargerveen ‘leeft’ en dat geeft de commissie zeker inspiratie om door te gaan met haar werk om de bufferzones te realiseren en het Bargerveen te beschermen voor volgende generaties.

Meer informatie

Kijk op de website van de Battle of Concepts