Volop bijzondere vogels gespot in het Bargerveen

jun 16, 2020 | Algemeen

Voor de vogelaars en liefhebbers hebben we deze keer een mooi verhaal mét foto’s van Erik Bloeming, natuurpark-ranger en wetlandwacht in het Bargerveen. Hij rapporteert…

“De laatste weken zijn er meerdere opmerkelijke, vaak zeldzame waarnemingen geweest in het Bargerveen. Vooral onder de vogels werden veel ‘rariteiten’ gespot. Op 20 maart was kortstondig een grijze wouw aanwezig. Dit is een zeldzame roofvogel die pas voor de tweede keer in het gebied werd gezien. Overigens exact 20 jaar na de eerste waarneming in het jaar 2000 (wat toen pas het derde geval was voor heel Nederland). De vogel van 20 maart dit jaar is overigens de vroegste waarneming van deze soort ooit in Nederland!

Klapekster

In april volgde een eenmalige, korte waarneming van de nog zeldzamer kleine klapekster in het Amsterdamscheveld. De ‘gewone’ klapekster kan je in de winter her en der tegenkomen in het Bargerveen, maar ‘familielid’ kleine klapekster is een heuse dwaalgast voor Nederland, en komt normaal gesproken voor in zuidoost Europa en Azië. Ook dit was pas de tweede waarneming ooit voor het Bargerveen.

Te droog voorjaar

In maart-april zijn met zekerheid drie paren Kraanvogel vastgesteld, in elk deelgebied zijn ze aanwezig en/of aanwezig geweest. Helaas voor deze vogels is het opnieuw een te droog voorjaar waardoor de waterstand te vroeg in het voorjaar al erg laag werd. Het lijkt er daardoor op dat er ook dit seizoen geen jongen zijn grootgebracht. Of worden we ergens de komende weken toch verrast met een kuiken?

Verderop deze lente volgden nog een zingende grote karekiet, een groep van zeven bijeneters, rode- en zwarte wouwen, zwarte ooievaar en eind mei-begin juni een tweetal zingende roodmussen. Ook deze laatste is weer een oostelijke soort die af en toe in Nederland terecht komt en heel soms tot broeden overgaat. Op de foto de zingende vogel in Buffer West (Erik Bloeming, 30 mei).

Een goed jaar

Daarnaast lijkt het een erg goed jaar te zijn voor blauwborsten, die in hoge aantallen in het vroege voorjaar zingend en baltsend werden vastgesteld. Ook voor de grauwe klauwier lijkt het een goed jaar te worden. Er zijn inmiddels al op bijna tachtig locaties roepende en baltsende vogels ontdekt. Vorig jaar zijn er zeker 65 broedparen geteld, hopelijk komen deze vogels weer tot broeden en wordt de stijgende lijn van de laatste jaren voortgezet! 

Foto: grauwe klauwier, mannetje (Erik Bloeming, Schoonebeekerveld 30 mei.)

Zonsopkomst

En af en toe heb je als broedvogel teller het geluk dat je heel vroeg in de ochtend getuige bent van verbluffend mooie zonsopkomsten zoals deze op 30 mei”.
(Erik Bloeming, Amsterdamscheveld 30 mei)

Zonsopkomst