Logo Bargerveen Schoonebeek - Natuurlijk Naoberschap

Voorjaar in het Bargerveen: veel bijzondere vogels en vlinders

apr 28, 2021 | Algemeen

In maart zijn we begonnen met het vervangen van alle informatiepanelen die in het gebied stonden. Inmiddels zijn deze allemaal vervangen. Op deze nieuwe informatiepanelen wordt uitgelegd welke werkzaamheden er hebben plaatsgevonden, welke mooie routes je kan wandelen en hoe je optimaal kunt genieten van het gebied. Bezoekers zijn dan ook meer dan welkom om van het voorjaar te komen genieten in het Bargerveen.

Broedende vogels

Vooral in het voorjaar is het echter wel belangrijk om je tijdens het bezoek aan het Bargerveen aan een paar regels te houden. Zo willen we vragen fietsers op de fietspaden te blijven en wandelaars op de wandelroutes. Vorige keer meldden we al dat onder andere adders weer actief worden nu het warmer wordt. Daarmee is het (ook voor de honden zelf) belangrijk om honden aan de lijn te houden. Daarnaast zijn deze tijd zijn de vogels aan het broeden. Als iedereen zich netjes aan de regels houdt kunnen we de vogels in deze kwetsbare periode zo veel mogelijk met rust laten. 

Ook is het dringende verzoek om geen foto’s te maken en te delen van (kraan)vogels en potentiële nestlocaties. Hierdoor raken andere mensen misschien wel nieuwsgierig om (dichtbij) het nest te gaan kijken. Er zijn diverse paren aanwezig en kraanvogels zijn in deze periode erg schuw en verstoringsgevoelig. Foto’s van kraanvogels op een akker of vliegend van respectabele afstand genomen zijn geen probleem.

Kraanvogels op een akker, foto van afstand genomen.

Vlinders

Naast vogels zijn er natuurlijk veel meer dieren te vinden in het Bargerveen, zoals vlinders. Naast vogeltellingen worden er in het Bargerveen ook vlinders geteld. Soms ook soortgericht, bijvoorbeeld een telling van de aardbeivlinder of heideblauwtjes. Voor de Vlinderstichting Nederland worden alle vlinders geïnventariseerd. In het Schoonebeekerveld worden altijd veel vlinders geteld. In dit gebied met luwteplekken en bovenveengraslanden zijn wel zo’n 25 tot 30 dagvlindersoorten te vinden en is daarmee een van de meest vlinderrijke gebieden van Nederland!

Aardbeivlinder

In april vonden de eerste tellingen van dit seizoen plaats. Boswachter Erik Bloeming had geen hoge verwachtingen maar telde toch ruim 45 vlinders van 8 verschillende soorten. Zoals de aardbeivlinder, de citroenvlinder, bont zandoogje, gehakkelde aurelia en boomblauwtje. Erik noemt het een top start van het seizoen!

Bont zandoogje

Gehakkelde aurelia