Logo Bargerveen Schoonebeek - Natuurlijk Naoberschap

Voortgang werkzaamheden Schoonebeekerveld West

okt 7, 2021 | Nieuw-Schoonebeek, Schoonebekerveld West

De uitvoering van de plannen in het Schoonebeekerveld West is inmiddels gestart. Komende periode beginnen we met verschillende soorten werkzaamheden aan de bestaande veenkades, wandel- en beheerpaden en de aanleg van nieuwe leemruggen. Lees mee wat er gaat gebeuren.

Maatregelen nodig

In verschillende deelgebieden in het Schoonebeekerveld voeren we werkzaamheden uit. De verschillende maatregelen in het gebied zijn nodig om te zorgen dat de bijzondere natuur in het Schoonebeekerveld West niet verder uitdroogt. De leemruggen omsluiten de randen van het gebied en zorgen dat water minder wegvloeit uit het veen. Zo blijft het gebied langer nat, zonder het waterpeil te verhogen. Het betekent echter ook dat de beheer- en wandelpaden ook natter worden. In natte perioden zouden deze paden (deels) niet begaanbaar zijn voor wandelaars en beheerverkeer van Staatsbosbeheer. Daarom verhogen en verbreden we deze paden.

Wat doen we wanneer?

We kunnen bij deze werkzaamheden niet precies aangeven wanneer we op welke plekken aan de slag zijn. Al het werk moet af zijn vóór 1 april 2022. Maar de aannemer heeft tot die tijd de ruimte om de volgorde van het werk zelf te plannen. Zo kunnen ze rekening houden met het weer en de terreinomstandigheden. Bovendien wordt op sommige plekken grond afgegraven en die grond gebruiken we direct weer op andere plaatsen. Af en toe kan je dus op verschillende plekken tegelijk activiteit zien.

De eerste stappen

Op het kaartje hiernaast zie je dat we het gebied grofweg hebben verdeeld. We zijn begonnen met het verbeteren van de wandel- en beheerpaden in deelgebied 01 en 05. Binnenkort (eerste helft oktober) beginnen we met de aanleg van leemruggen in aan de westzijde van de Kerkenweg, in deelgebied 01 en 02. Verder starten we komende periode met het verbeteren van de bestaande veenkade in deelgebied 08 en 09. Het veen dat we overhouden na de uitvoering van de eerdere werkzaamheden gebruiken we voor het ophogen van het veenperceel in deelgebied 07 (het grote groene vlak). We proberen in de nieuwsbrieven zoveel mogelijk te vertellen waar we bezig zijn, maar bij deze werkzaamheden is dat dus wat minder precies aan te geven.

 

Kaart 1: Schoonebeekerveld West Definitief Ontwerp ingedeeld in deelgebieden