Logo Bargerveen Schoonebeek - Natuurlijk Naoberschap

Vrijwilliger vogelteller, einde begrazingsseizoen en meer…

nov 28, 2023 | Algemeen

Word vrijwillig vogelteller

Lijkt het je leuk om mee te doen aan vogel-, reptiel- of vlindertellingen? Staatsbosbeheer heeft altijd vrijwilligers nodig om te helpen bij dit belangrijke werk! Voor meer informatie of om je op te geven kan je terecht bij Klaas van den Berg via: k.berg@staatsbosbeheer.nl

Hoe stond het eigenlijk met de tellingen dit jaar? Afgelopen voorjaar en zomer zijn er weer broedvogeltellingen gedaan. Wat dit jaar opviel was dat het een heel goed jaar was voor grauwe klauwieren. Er zijn in het totaal van verschillende vogelsoorten ruim 7300(!) territoria geteld, dat zijn dus heel veel nestjes! Behalve vogels, hebben we ook onderzoek gedaan naar andere soorten. Voor de aardbeivlinder bijvoorbeeld was het een minder jaar. Maar die soort heeft vaak betere en slechtere jaren. We hopen er volgend jaar weer meer te zien.

Foto’s: links de grauwe klauwier en rechts de aardbeivlinder, © Erik Bloeming.

Begrazingsseizoen ten einde

Wandelt u vaak in Bargerveen? Dan is het u vast en zeker opgevallen dat u minder vaak schapen en koeien buiten ziet lopen. Dat klopt, want er is een einde gekomen aan het begrazingsseizoen. De gronden zijn over het algemeen nat voor het vee en de pijpenstrootjes zijn niet meer eetbaar.

De koeien grazen zo af en toe nog buiten naast de Schaapskooi, maar staan grotendeels binnen. De schapen staan af en toe nog op graslanden in de omgeving en gaan in februari echt naar binnen. Rond eind april, begin mei gaan de dieren weer naar buiten.

Foto: Herder met de kudde © Barbara van den Ham.

Lift bij de Schaapskooi

De lift bij de Schaapskooi is al een tijdje buiten werking. Staatsbosbeheer zoekt naar een (betere) oplossing, maar het blijft een lastig probleem. Zodra de lift weer werkt, laten we dat weten.