We gaan weer aan het werk in het Bargerveen!

sep 3, 2019 | Buffer Noord Oost, Interne Maatregelen

We gaan weer aan het werk in het Bargerveen! Vanaf morgen, woensdag 4 september, ziet u ons weer aan het werk in het Bargerveen. Wat gaat er gebeuren en waarom? En wat gaat u ervan merken? Lees verder voor alle informatie! 

 

Nieuwe werkzaamheden

Het Bargerveen is een van de laatste plekken in Nederland waar nog levend hoogveen voorkomt. Om dat voor de toekomst te behouden moeten we het natuurgebied nat houden, terwijl de omliggende dorpen droge voeten moeten houden en landbouw rondom het hoogveen mogelijk moet blijven. De afgelopen jaren zijn bij Weiteveen en Zwartemeer al bufferzones aangelegd en is een deel van de grenskade met Duitsland versterkt. Nu komen er weer nieuwe werkzaamheden aan. Wat betekent dit voor u als omwonende en/of bezoeker van het Bargerveen? 

Om te beginnen: het werk start al deze week!

Nu alle vergunningen rond zijn, beginnen we ook meteen, om precies te zijn vanaf 4 september. Het is belangrijk om zo snel aan het werk te gaan, omdat binnenkort reptielen en andere dieren op zoek gaan naar plaatsen om te overwinteren. Om te voorkomen dat ze op plekken gaan zitten waar wij straks aan het werk moeten, gaan we ze nu helpen ‘verhuizen’.

Waar we straks nieuwe kades gaan maken, gaan we nu al maaien en bomen, struiken en stobben weghalen. De stobben hergebruiken we om nieuwe overwinteringsplaatsen te bouwen waar de dieren ongestoord kunnen blijven zitten. De meeste dieren vinden vanzelf hun weg naar hun ‘nieuwe huis’ en vrijwilligers helpen ook nog met vangen en weer uitzetten.

Dit is dus het eerste werk dat u als bezoeker van het Bargerveen de komende tijd gaat zien. Vooral in de buurt van de Schaapskooi en bij de grenskade kunt u ons tegenkomen.

Werkzaamheden Bargerveen

En dan: drie – of eigenlijk zelfs vier! – grote klussen

De komende 1,5 à 2 jaar gaan we weer aan het werk. We pakken drie grote klussen aan, of eigenlijk zelfs vier, omdat we meer kunnen doen door het werk slim te combineren!

1.

We gaan aan de noordoost kant aan de slag met een stukje nieuwe natuur. Hier zijn een paar percelen landbouwgrond gekocht die we ombouwen naar een natuurgebied dat geschikt is voor bijzondere vogels, zoals de grauwe klauwier en het paapje. We kijken verder of we hier gewassen kunnen verbouwen op natte grond, zogenaamde ‘paludicultuur’.

Werkzaamheden Bargerveen

Luchtfoto plangebied Interne paden alle maatregelen

 

2.

Een tweede klus is interne kades en paden. We hebben al veel kades en paden in het Bargerveen vervangen, nu gaan we nog meer kades vervangen en aanleggen. Ook hier komen natuurlijk fiets- en wandelpaden op, om het routenetwerk in het Bargerveen uit te breiden.

3.

Het derde deelproject dat we aanpakken is de grenskade. De oude grenskade met Duitsland was opgebouwd uit veen. Dit is niet meer sterk genoeg om het water in het Bargerveen te houden. Daarom wordt het veen afgegraven en vervangen door een kade van leem en zand, wat veel steviger en waterdicht is. Het noordelijke deel van de grenskade is al vervangen, nu is het zuidelijke deel aan de beurt.

4.

Bij het werk aan de grenskade houden we een heleboel veen over. Dit veen gaan we slim hergebruiken, door veenruggetjes te maken in de zuidoostelijke baggervelden van het Bargerveen. Zo zit er minder beweging in het water. We hopen en verwachten dat het veenmos daardoor beter gaat groeien.

Planning van werkzaamheden en afsluitingen

Zoals gezegd starten we op 4 september met de eerste werkzaamheden, de paden zijn dan nog wel toegankelijk. In de loop van het najaar gaan we de interne paden vernieuwen, tijdens dat werk zijn de bestaande fiets- en wandelpaden in dit deelgebied afgesloten. Hopelijk is het werk aan de interne paden in mei 2020 klaar, zodat de paden weer open kunnen.

In de winter van 2019/2020 beginnen we ook met het voorbereidende werk aan de grenskade. In de loop van mei 2020 start de echte vervanging van de zuidelijke helft van de grenskade, we werken van zuid naar noord. De fiets- en wandelpaden op en rond de grenskade worden dan afgesloten. Begin 2021 moet ook de grenskade helemaal klaar zijn en is alles weer toegankelijk. We doen ons uiterste best om niet alle paden tegelijk af te sluiten, zodat u altijd ergens het gebied in kunt.

Meer informatie

Op de pagina Routes staat een kaart met actuele routeinformatie en afsluitingen. Je kunt je ook aanmelden voor de nieuwsbrief, zodat je het nieuws over de ontwikkelingen en werkzaamheden automatisch krijgt toegestuurd. Op 23 september is er bovendien een informatieavond over de ontwikkelingen en werkzaamheden in het Bargerveen in Dorpshuis De Meerstal in Zwartemeer (De Blokken 41, 7894 CH Zwartemeer). Deze avond is bedoeld voor alle omwonenden en belangstellenden. Je bent van harte welkom om langs te komen!

Heb je nog andere vragen over de werkzaamheden, dan kunt je daarvoor contact opnemen met

  • Ewald Roordink, tel: 0592 – 365 276 (Prolander)
  • Of bij zijn afwezigheid: Arjan Schenkel, tel: 06 – 4602 1504 (Arcadis)