Werken aan de baggervelden

apr 7, 2020 | Interne Maatregelen

Het ziet er gek uit in het Bargerveen, misschien heeft u het al gezien. Aan de oostkant van het Bargerveen bij de grenskade en de baggervelden hangen allemaal rood witte linten aan stokjes. Het lijkt gek, maar er is goed over nagedacht, we leggen in dit nieuwsbericht graag uit waarom we dit doen. 

Grenskade

Zoals bekend zijn we de grenskade aan het vervangen. De oude veenkade, die niet meer goed waterdicht was, wordt vervangen door een nieuwe kade van zand en leem die het water veel beter vasthoudt in het Bargerveen. Bij het afgraven van de oude kade komt veel veen vrij. Dit veen gaan we nuttig gebruiken voor de zogenaamde ‘compartimentering’ van de baggervelden in het zuidoosten. 

Compartimentering

In het huidige baggerveld lukt de veenvorming slecht. Het probleem is dat het een grote wateroppervlakte is waar golfslag ontstaat, bijvoorbeeld door wind. Beginnende veenvorming wordt door de golfslag weer stuk gemaakt. Uit onderzoek vanuit het Natura 2000 beheerplan blijkt dat de veenvorming beter gaat als we de grote wateroppervlakte verdelen in kleinere vlakjes. Dat doen we door met het vrijgekomen veen uit de grenskade kleine ‘ruggetjes’ in de plas te leggen. Dit zijn dus twee vliegen in één klap: we verbeteren een deel van het natuurgebied met materiaal uit het gebied zelf én we hoeven het veen van de grenskade niet af te voeren.

Broedseizoen: doorwerken of niet?

Bij dit werk was er wel een belangrijke vraag, waar onder andere Staatsbosbeheer en de Vogelbescherming over hebben meegedacht. Gaan we door met het werk in het broedseizoen? We hebben de voor- en nadelen op een rijtje gezet en komen tot de conclusie dat doorwerken de beste optie is. Om de veenruggen in de baggervelden te kunnen aanleggen, moet het gebied droog genoeg zijn om te kunnen werken. Daarvoor is afgelopen winter het waterpeil in de baggervelden verlaagd. Hierdoor is de kans al klein dat er veel broedvogels zijn gaan zitten. Als we nu niet doorwerken, dan moeten we volgende winter weer aan de slag en is er twee winters én lentes verstoring. Als we nu wél doorwerken, kunnen de baggervelden in het najaar van 2020 weer onder water worden gezet. Het gebied is dan in de winter weer geschikt voor slapende zwanen en ganzen. En in het voorjaar van 2021 is er ook geen verstoring meer, dus is het ook weer geschikt voor broedvogels. Met z’n allen hebben we de afweging gemaakt dat doorwerken tijdens dit broedseizoen beter is dan een (veel) langere periode van verstoring.

Vlaggetjes

Zoals gezegd hangen er nu ‘vlaggetjes’ van rood witte linten in de baggervelden. Dit doen we om te voorkomen dat vogels toch hier op het werkterrein een nestplek gaan zoeken. Door het droogleggen van het gebied zullen de meeste broedvogels een andere plek zoeken, maar er zijn ook ‘pioniersoorten’ zoals de kieviet en plevier die dit gebied nu wel interessant vinden. We nemen dus verschillende maatregelen om te zorgen dat ook zij een andere plek zoeken en we het werk in de baggervelden zo snel mogelijk af kunnen maken. Naast de linten zullen we ook op andere manieren zorgen dat de vogels niet hier maar ergens anders gaan zitten, bijvoorbeeld door regelmatig langs te lopen. (Let op, dat mag u niet zelf doen, want het werkterrein is i.v.m. veiligheid niet toegankelijk voor het publiek)! Het ziet er nu misschien gek uit, maar het wordt straks beter voor de natuur, zowel voor het veen als voor de vogels, én weer heel mooi om in alle rust van te genieten!

Baggervelden

Foto: Nico Westerhof