Logo Bargerveen Schoonebeek - Natuurlijk Naoberschap

Werkzaamheden Oosteindsche Veen

mrt 19, 2024 | Oosteindsche Veen

De werkzaamheden in het Oosteindsche Veen vorderen gestaag. Zo is al 80% van de bomen gekapt en een deel van het hout is afgevoerd. Op 20 maart 2024 verdwijnen de kranen en rijplaten uit het gebied voor het broedseizoen. Medio juli – augustus 2024 worden de werkzaamheden weer hervat.

Foto’s: bomen klaar om afgevoerd te worden, © Prolander.

Rust in het gebied na 20 maart 2024

De lente komt eraan. Dat betekent dat we rust moeten creëren voor het broedseizoen. Aannemer Fuhler legt na 20 maart tijdelijk de werkzaamheden neer. De kranen, rijplaten en verkeersborden verdwijnen dan tijdelijk uit het gebied.

Werkzaamheden hervatten na 15 juli 2024

Na het broedseizoen is het plan om de bovenste 40 centimeter grond van de agrarische percelen af te graven. De huidige grond bevat veel voedingsstoffen die niet bevorderlijk zijn voor veengroei. Maar met de afgegraven grond kunnen wel kades aangelegd worden. De plek waar de kade komt te liggen is goed zichtbaar op onderstaande foto. De kades en de stuwputten zorgen ervoor dat water vastgehouden wordt. Zo ontstaan er plas-drassituaties. Bij overmatige neerslag stroomt het water over de stuwput heen. Dit samen bevordert veengroei.   

Foto: plek waar de kade komt te liggen, © Prolander.