Logo Bargerveen Schoonebeek - Natuurlijk Naoberschap

Aan het werk in het Oosteindsche Veen

jan 29, 2024 | Oosteindsche Veen

Vorig jaar zijn definitieve plannen gemaakt voor de herinrichting van het Oosteindsche Veen. We zijn gestart met de werkzaamheden, waaronder het kappen van bomen en het aanleggen van kades. We vertellen u graag waarom dit nodig is.  

Bomen kappen en kades aanleggen

Op 5 februari 2024 is aannemer Fuhler begonnen met de werkzaamheden. Als eerst wordt ongeveer 13 hectare bomen gekapt. Het gaat voornamelijk om jonge berken en een paar eiken. Dit ziet er misschien wel ingrijpend uit, maar het is echt hard nodig als we dit bijzondere veengebied willen behouden. Een deel van de bomen groeit na verloop van tijd vanzelf weer aan en een deel wordt ergens anders geplant. Verder komen er juist andere vegetaties zoals natte heide en veenmos. Op de kades zelf komen geen bomen, daar komen wandelpaden. Aan het eind van de werkzaamheden worden houtwallen aangelegd met inheemse struiken en bomen. Vanaf de zomer verwachten we dat de eerste grondwerkzaamheden plaatsvinden. De bomenkap start nog voor het broedseizoen, dus voor 15 maart. Na het broedseizoen halverwege juli, gaat de aannemer verder met de grondwerkzaamheden. Tussen 15 maart en 15 juli 2024 geven we planten en dieren ruimte om ongestoord te kunnen voortplanten en leven.

Urgentie werkzaamheden

De herinrichting van Oosteindsche Veen is een belangrijke stap voor behoud en versterking van het zeldzame hoogveen. De werkzaamheden zijn dan ook gericht op het langer vasthouden van (regen)water in het gebied. Het aanleggen van kades zorgt ervoor dat water minder snel wegloopt. Om kades aan te leggen moeten we ruimte maken en daarom moeten er eerst bomen gekapt worden. Bovendien verdampen bomen veel water, waardoor het veen verdroogt. Dat is nu net wat we niet willen.

Om te benadrukken hoe belangrijk deze werkzaamheden zijn voor het herstel van hoogveen, nemen we u graag mee naar vroeger. Het Oosteindsche Veen is zo’n 128 hectare groot en bevat veel zeldzaam hoogveen. Maar het is langzaam maar zeker aan het verdwijnen. Elk jaar komt er meer veen in aanraking met lucht, waardoor veen omzet naar aarde. Hierdoor blijft er steeds minder veen over. Een groot deel van NoordOost-Nederland was ooit hoogveenlandschap. Van dit karakteristieke landschap is vrijwel niets meer over. Wat nog bestaat is belangrijk om te beschermen. En dat gaan we doen door het uitvoeren van deze werkzaamheden. Hoogveen is veel zeldzamer dan bijvoorbeeld bos. Bedreigde diersoorten, zoals de adder, zijn afhankelijk van dit landschap. Ook kan hoogveen veel regenwater en CO2 vasthouden. Vanwege klimaatverandering is deze functie steeds belangrijker.

Ook nieuws bij RTV Drenthe en ROEG!

ROEG! (roeg.tv) heeft een video-opname gemaakt met Hans Dekker – ecoloog van de provincie Drenthe. Hij legt uit waarom dit werk belangrijk is. Dit item is uitgezonden op 17 februari 2024. Kijk en lees het item via deze link.

Ook heeft ROEG! zaterdag 17 februari 2024 een fragment uitgezonden over het belang van hoogveenherstel. Kijk terug via deze link

Natuurnetwerk Nederland en ecologische verbindingszone Koelveen

Het Oosteindsche Veen is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Dit is een netwerk van aaneengesloten gebieden waar natuur voorrang heeft. Zo voorkomen we dat planten en dieren uitsterven. Om van het Natuurnetwerk Nederland écht een netwerk te maken, zijn er naast natuurgebieden ook verbindingszones. Onlangs is de ecologische verbindingszones Koelveen (EVZ) aangelegd. Via de EVZ Koelveen kunnen dieren ook heen en weer tussen het Oosteindsche Veen en het Bargerveen. Dat is belangrijk voor gezonde populaties.

Vragen en meer informatie

Als u vragen heeft, kunt u mailen naar info@bargerveen-schoonebeek.nl. Ook kunt u terecht bij Paul Kraesgenberg van Prolander: p.kraesgenberg@prolander.nl of 06-52401224. Houd het nieuwsoverzicht op de website in de gaten voor het laatste nieuws en meld u aan voor de nieuwsbrief.

 

Filmpje: verwijderen berkenopslag in het Oosteindsche Veen, © Prolander. De video bevat geen ingesproken tekst of muziek.