Logo Bargerveen Schoonebeek - Natuurlijk Naoberschap

Fietsen langs ecologische verbindingszone Koelveen

aug 3, 2023 | EVZ Koelveen

We hebben weer een mooi stukje nieuw fietspad kunnen toevoegen aan het fietspadennetwerk rond het Bargerveen. Misschien hebt u er al gefietst, want eind mei is het nieuwe fietspad langs de ecologische verbindingszone (EVZ) Koelveen afgerond.  

Ruimte voor dieren 

Vorig jaar was de ecologische verbindingszone Koelveen zelf al opgeleverd. We hebben landschapselementen en natuur met elkaar verbonden, zodat dieren makkelijk van het ene natuurgebied naar de ander kunnen. Een groot deel van de ecologische verbindingszone is aangelegd op natte gronden. Het gebied is helemaal ingericht voor doelsoorten als amfibieën, reptielen, libellen en vlinders. Zo zijn er voldoende zonplaatsen voor de dieren, is er een schuine oever langs de watergang en zijn er poelen aangelegd. In ons vorige nieuwsbericht staat meer informatie over de EVZ.   

Fietspad naar Bargerveen 

In maart 2023 kon aannemer Oosterhuis starten met de aanleg van het fietspad. Via het fietspad is het mogelijk om vanaf de Koelveenweg te fietsen richting het Schoonebeekerveld en Bargerveen. Deze route is onderdeel van de nieuw aangelegde landbouwontsluiting bij Ellenbeek. Met de afronding van het fietspad is de verbindingszone helemaal klaar.  

Foto’s: Aanleg van het nieuwe fietspad langs EVZ Koelveen, gemaakt door © Dirk Jan Leeuwerik/Prolander

Routekaart: De groene lijnen en nummers zijn het fietsknooppuntennetwerk. Het fietspad is de oranje lijn op de kaart.