Logo Bargerveen Schoonebeek - Natuurlijk Naoberschap

Bestemmingsplannen Buffer Zuid en Waterplan naar gemeenteraad

feb 27, 2023 | Algemeen, Buffer Zuid, Nieuw-Schoonebeek

In april zetten we weer een belangrijke stap voor de aanleg van Buffer Zuid. Dan liggen namelijk twee bestemmingsplannen ter besluitvorming bij de gemeenteraad van Emmen.

Nieuwe watergangen, stuwen en een gemaal

De plannen voor Buffer Zuid worden steeds concreter. Zoals bekend gaat het om een buffer met grote waterpartijen. Dit is nodig om het Bargerveen goed nat te houden. Maar tegelijkertijd moet het dorp en de (landbouw)omgeving van de buffer droge voeten houden. Om dit allemaal mogelijk te maken, zijn we eigenlijk met twee plannen tegelijk bezig: de aanleg van Buffer Zuid en het Projectplan Waterwet, kortweg ‘Waterplan’. In het Projectplan Waterwet staat hoe het Waterschap Vechtstromen de waterhuishouding in Nieuw Schoonebeek gaat herinrichten. Er worden nieuwe watergangen, stuwen en een gemaal aangelegd.

Gemeenteraad neemt besluit

Voor beide plannen is een bestemmingsplan gemaakt. Bestemmingsplannen zijn officieel een verantwoordelijkheid van de gemeente, die neemt hier ook een besluit over. In oktober 2022 hebben we via dit nieuwsbericht laten weten dat u de plannen kon inzien en reageren. Nu zijn we weer een stap verder: de beide bestemmingsplannen staan in april op de agenda van de gemeenteraad van Emmen. Zij gaan hier een besluit over nemen.

Voor het project is het belangrijk dat de beide plannen gelijk op lopen. Buffer Zuid is onlosmakelijk verbonden aan het Waterplan. Zo is het waterplan van belang om droge voeten te houden in de omgeving, en is de buffer van belang voor wateraanvoer voor de landbouw ten zuiden van de buffer. Door beide plannen samen uit te voeren, kan het hele watersysteem goed werken. Zo houden we het Bargerveen nat zonder wateroverlast in de omgeving.

Foto links: bestemmingsplan buitengebied Nieuw Schoonebeek, Waterschap Vechtstromen. Foto rechts: bestemmingsplan buitengebied, Buffer Zuid.