Logo Bargerveen Schoonebeek - Natuurlijk Naoberschap

Blije boswachter: toename zeldzame hoogveenveenmossen

feb 28, 2023 | Algemeen

In Schoonebeekerveld West zijn een tijd geleden herstelwerkzaamheden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de bijzondere natuur en het zeldzame hoogveen niet verder uitdroogt. Zo zijn er rondom het gebied leemruggen aangelegd zodat er minder water wegvloeit uit het Bargerveen. En dit lijkt nu al zijn vruchten af te werpen…

In staat om zeldzame natuur te herstellen

We spraken met Piet Ursem, boswachter bij Staatsbosbeheer. “We zien dat de waterstanden in het veen meteen verbeterd zijn na de aanleg van de noord- en oostkade in het Schoonebeekerveld West”, zegt Piet. Voor de aanleg van de kades was er al een kleine hoeveelheid hoogveenveenmos en wrattig veenmos aanwezig. Door de verbeterde waterstanden zien we dat de groei van deze bijzondere hoogveenveenmossen in vierkante meters sterk toeneemt. Het gaat om bijzondere zeldzame hoogveenveenmossen. Deze soorten zijn ontstaan op de heide delen ten oosten van waar eerder woningen hebben gestaan.

Foto: plek waar woningen hebben gestaan en nu hoogveenveenmossen groeien © Piet Ursem.

Veel goeds voor de toekomst

Ook belooft dit veel goeds voor de toekomst, want deze ontwikkeling laat zien dat er op korte termijn een acrotelmlaag vormt. Dit is een laag veenmos van ongeveer 30 centimeter dik die eigen water vasthoudt en daardoor boven de waterlaag uitgroeit. “Deze hoogveenveenmossen komen alleen voor in goed ontwikkelde hoogveengebieden en zijn daar de belangrijkste veenmossen. Dit komt door het watervasthoudende vermogen, maar ook door de verzurende invloed op het water. Door het zure water conserveren de plantenresten. Dit heeft hetzelfde conserveringsproces als een potje augurken”.

Een goede acrotelmlaag is een randvoorwaarde voor levend hoogveen. Voor ons als boswachters is dit een bevestiging dat we in Nederland wel degelijk in staat zijn om zeer zeldzame natuur, als levend hoogveen, te herstellen. Terecht trotse en blije boswachters dus!

Foto: terugkerend veenmos © Erik Bloeming.

Foto links is vijfrijig veenmos. De foto rechts is hoogveenveenmos, sphagnum magellanicum. Beide foto’s door © Erik Bloeming.

Foto: bultvormend veenmos, © Piet Ursem.