Boeren in de grensstreek: Bargerveen in Nieuwe Oogst TV

nov 19, 2019 | Duitsland, Media, Nieuw-Schoonebeek

In het Bargerveen worden verschillende waterbufferzones ingericht om het zeldzame levend hoogveen in het Natura 2000-gebied te beschermen en behouden voor de toekomst. Een aantal daarvan is al ingericht. De voorbereidingen voor een buffer aan de zuidzijde van het natuurgebied zijn gestart. De bedoeling is dat er tussen het Bargerveen en Nieuw-Schoonebeek een zone van 220 hectare wordt ingericht als waterbuffergebied.

Om de aanleg van Buffer Zuid mogelijk te maken én een goed landbouwkundig ruilplan te realiseren, moest een aantal boerenbedrijven in Nieuw-Schoonebeek worden verplaatst. In deze reportage van Nieuwe Oogst vertellen agrarisch ondernemers uit Nederland én Duitsland over hun visie op de gebiedsontwikkeling in het Bargerveen en hoe zij het boeren in de grensstreek ervaren. Ook komt boswachter Jans de Vries aan het woord. Hij vertelt waarom de aanleg van een zuidelijke buffer nodig is en welke signalen hij opvangt uit de omgeving. 

De Bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek werkt vanuit een opdracht voor dit gebied en is zich ervan bewust dat deze grote veranderingen met zich meebrengt. De Bestuurscommissie is dan ook blij met alle signalen, zoals ook in deze film worden geuit, en doet haar uiterste best om zorgvuldige afwegingen te maken en voor elke uitdaging de beste oplossing te zoeken.

Bekijk via het volgende Youtube-account de video: Lastig boeren in grensstreek door Natura 2000.