Logo Bargerveen Schoonebeek - Natuurlijk Naoberschap

Even voorstellen: Carolien van de Bles

aug 10, 2023 | Algemeen

De Bestuurscommissie van Bargerveen-Schoonebeek zorgt ervoor dat de inrichting van het gebied goed verloopt. Na het afscheid van een aantal leden van de Bestuurscommissie stellen we graag de nieuwe secretaris voor: Carolien van de Bles. Water, natuur, landbouw en recreatie: ze wil kansen verbinden en vindt het belangrijk om een helder stappenplan op te stellen.  

“Ik ben opgegroeid op de boerderij van mijn ouders in de Kop van Overijssel. Ik heb altijd affiniteit gehad met een groene omgeving én wat een agrariër daarin te doen heeft”, vertelt Carolien. Dat werkte ook door in haar loopbaan. Ze koos namelijk voor een opleiding tuin- en landschapsinrichting op een agrarische hogeschool. “Ik merkte dat er een passie is om het landelijk gebied een toekomst te geven. En dat ik naast de landbouw, ook aandacht wil hebben voor bijvoorbeeld natuur en recreatie. Op die manier ben ik de wereld van gebiedsontwikkeling ingerold.”  

Puzzel leggen 

Na haar opleiding heeft ze gewerkt voor Dienst Landelijk Gebied (voorloper van Prolander) en als beleidsadviseur Groen en Water en strategisch adviseur bij de Gemeente Meppel. “In die rollen heb ik ontdekt dat het herinrichten van een landschap een soort puzzel is die gelegd moet worden. Met een nieuwe opgave moet je opnieuw onderzoeken hoe de verschillende functies zo goed mogelijk passen. En hoe je zorgt dat iedereen er blij uitkomt.” 

Die puzzel bestaat volgens Carolien uit veel verschillende onderdelen. “Het is in het landelijk gebied een combinatie van landschap, samenleven, duurzaamheid en economie waar je ingaat op de inhoud, maar ook op hoe je nu duidelijke stappen neemt.” Dat past de nieuwe secretaris goed. “Ik ben iemand van inhoud en proces en de afgelopen jaren heb ik zelf een beweging gemaakt naar adviseren en procesbegeleiding in het hele ruimtelijke domein. In mijn nieuwe rol als secretaris komt dat allemaal samen.” 

De Bestuurscommissie is volop bezig met de ontwikkeling van Buffer Zuid en een aantal andere deelprojecten. “Ik stap meteen op een rijdende trein waar al jaren werk aan vooraf is gegaan. Deze eerste periode staat in het teken van kennismaken met de mensen, het gebied en het project. En ondertussen proberen we de vaart er zoveel mogelijk in te houden.” 

Een grote ansichtkaart 

In haar vrije tijd gaat ze vaak een dagje wandelen. Een paar keer per jaar kiest ze met vriendinnen een natuurgebied of cultuurhistorisch stadje uit om te ontdekken. “Ik ben gek op fietsen, maar ook op lezen over de geschiedenis van een natuurgebied. Zo ben ik eerder al een keer in het Bargerveen geweest”, vertelt Carolien. “Ik vind het belangrijk om te leren hoe zo’n gebied tot stand is gekomen. Ik ga nu regelmatig het Bargerveen in met iemand van Prolander of Staatsbosbeheer en zo kom ik steeds meer te weten.” 

Maar wat vindt Carolien van het gebied? Ze noemt het Bargerveen een goed bewaard geheim van Drenthe. “Het gebied is één grote ansichtkaart. Echt een prachtig totaalplaatje. De meeste mensen denken bij Drenthe aan kleinschalig landschap en esdorpjes, maar hier zie je weids veengebied en sta je voor je het weet in Duitsland. Heel uniek. Ik gun het mensen om ook dit mooie gebied te leren kennen.” 

Foto: Carolien van de Bles  © Prolander 

Foto: De zonsopkomst in Bargerveen. © Barbara van den Ham