Logo Bargerveen Schoonebeek - Natuurlijk Naoberschap

Opening fietspad EVZ Koelveen en afscheid leden Bestuurscommissie

aug 3, 2023 | EVZ Koelveen

Vlak voor het losbarsten van de zomervakanties had de Bestuurscommissie vier mensen uit te zwaaien die in het afgelopen jaar zijn vertrokken. De Bestuurscommissie houdt zich bezig met de opzet, voortgang en resultaten van het project Bargerveen-Schoonebeek. En er was een mijlpaal: de ecologische verbindingszone Koelveen is af, inclusief het fietspad van de Koelveenweg naar de Ellenbeek. Lees in ons vorige nieuwsbericht meer over de aanleg van het fietspad.  

Feestelijk afscheid 

Na een heerlijke lunch waren er lovende woorden van voorzitter Nynke Houwing voor alle vertrekkende mensen. Natuurlijk waren er ook cadeaus en bloemen.  

  • Robert Kleine heeft namens de Gemeente Emmen in de BC gezeten van 2018 t/m 2022. Hij is inmiddels opgevolgd door Pascal Schrik.  
  • Nettie Aarnink zat vanaf 2019 in de BC voor het Waterschap Vechtstromen. Zij neemt nu afscheid na de verkiezingen van dit voorjaar. De nieuwe vertegenwoordiger van het waterschap zullen we later aan u voorstellen.  
  • Evert Alberts was de ‘nestor’ van de afzwaaiers: hij was al vanaf de eerste BC-vergadering in 2013 als adviseur namens de NAM aanwezig. Na 10 jaar is besloten dat de NAM niet meer bestuurlijk vertegenwoordigd hoeft te zijn in de BC.  
  • En tenslotte namen we afscheid van de secretaris Jacomijn Pluimers, haar opvolgster Carolien de Bles van Prolander is net gestart en viel met de neus in de boter. Zij heeft zich tijdens deze feestelijke bijeenkomst kunnen voorstellen aan de commissie.  

  

Vlnr: Robert Kleine, Nettie Aarnink en Evert Alberts staan klaar om het fietspad te openen. 

Foto: De bestuurders onthullen het informatiebord en daarmee is de ecologische verbindingszone officieel geopend. 

Fietspad Koelveen 

Na het officiële afscheid was het tijd om met z’n allen op de fiets te stappen. Naast de bestuurscommissieleden waren er ook leden van de Subcommissie Grond en het bufferoverleg aanwezig. Het was echt Nederlands zomerweer, met zowel zon als af en toe een bui, maar dat mocht de pret niet drukken. We zijn door de ecologische verbindingszone Koelveen gefietst over het gloednieuwe fietspad. Het informatiebord over de verbindingszone is onthuld door Pascal Schrik, Nettie Aarnink en Evert Alberts. Op de terugweg hadden we nog een flinke bui, maar de borrel en lekkere hapjes van Wollegras maakten veel goed. Al met al kijken we terug op een geslaagde middag.   

Foto: Bij de start van de fietstocht scheen de zon nog. 

Alle foto’s door © Prolander