Logo Bargerveen Schoonebeek - Natuurlijk Naoberschap

Kraanvogels in het Internationaal Natuurpark Moor-Veenland

jan 31, 2022 | Algemeen

Een imposante vogel. De kraanvogel met een lengte van ruim een meter en een spanwijdte van bijna twee meter. Sinds 2001 is deze prachtige vogel ook weer in Nederland te zien. De kraanvogel houdt van natte omstandigheden. In het Bargerveen zijn in 2021 drie broedparen geweest in vernatte hoogveenpercelen. Dit heeft mede te maken door de aanleg en uitbreiding van voedselrijke en natte bufferzones rondom het hoogveengebied. Hierdoor worden de omstandigheden steeds beter. Helaas kunnen we niet met zekerheid vaststellen of het gaat om succesvolle broedgevallen. Dan hebben we het over volgroeide, rondvliegende jongen.

Foto: jonge vogel met oranjekleurige snavel. De jonge vogels zijn van de volwassen vogels te onderscheiden door onder andere het ontbreken van het zwart-witte halspatroon en door de meer oranjekleurige snavel.

Foto: trekkende kraanvogels.

Het oostelijke deel van het Bargerveen is aangesteld als stilte- en rustgebied. Hierdoor hopen we in de toekomst, waarschijnlijk al in het voorjaar van 2022, op succesvolle broedparen. Want dat heeft de kraanvogel nodig, stilte en rust. Ook wij als bezoeker moeten hiervoor zorgen.

Positieve ontwikkeling

De ontwikkelingen in en rondom het Bargerveen zorgen er ook voor dat de kraanvogel na de broedtijd in en rond de hoogveengebieden blijft. We hebben het over de hoogveengebieden van zuidoost Drenthe en aangrenzend Emsland (Duitsland). De laatste jaren blijven tientallen vogels tot in de winter in de omgeving of overwinteren zelfs bij zachte, vorstvrije winters tot aan de volgende lente. In 2020-2021 ging het om ruim 60 vogels en in de afgelopen 2021-2022 wintermaanden zelfs om ruim 115 kraanvogels. De ontwikkelingen worden nauwlettend in de gaten gehouden.

Foto: close-up van de kraanvogels in het veld.

Meer over dit onderwerp

Dit artikel is een samenvatting van het artikel dat geschreven is door Erik Bloeming. Erik is boswachter en Natuurpark Ranger voor Staatsbosbeheer en Natuurpark Moor – Veenland. In het volledige artikel gaat hij onder andere in op de kraanvogel als trekvogel en waar in Nederland en Duitsland de kraanvogel nog meer voorkomt. Lees het artikel via onderstaande button. Alle foto’s in dit artikel zijn gemaakt door Erik.

Foto: winterakker. Grootschalig foerageergebied.