Logo Bargerveen Schoonebeek - Natuurlijk Naoberschap

Mijlpaal: Ontwerp Buffer Zuid goedgekeurd

mrt 21, 2024 | Buffer Zuid, Oosteindsche Veen

Een belangrijk moment: de Bestuurscommissie Bargerveen Schoonebeek stemt in met het ontwerp voor Buffer Zuid. Hierin staat de gewenste inrichting voor het gebied beschreven. “Een mijlpaal, want het betekent dat we verder mogen gaan”, vertelt Carolien van de Bles, die in juni 2023 gestart is als projectleider bij Prolander. Wat is afgelopen tijd gebeurd in Bargerveen en wat staat er nog te gebeuren? We gaan met Carolien in gesprek.

Wat is afgelopen tijd gebeurd in Bargerveen?

“Een hoop”, begint Carolien. “Het ontwerp voor Schoonebeekerveld West is afgerond en goedgekeurd door de Bestuurscommissie. Daarin staan maatregelen beschreven voor verbetering van de natuur en waterhuishouding. Ook is het werk in het Oosteindsche Veen gestart. De eerste stap was het kappen van bomen. De werkzaamheden liggen nu stil tot medio juli 2024 vanwege het broedseizoen. De eerste werkzaamheden voor de aanleg van Buffer Zuid zijn inmiddels ook gestart: het verleggen van de Stheemanstraat. Verder gebeurt er een hoop achter de schermen. Bijvoorbeeld het ontwerpen van een faunapassage (doorgang voor reptielen en amfibieën) onder de Kerkenweg. Dit hoort bij de ecologische verbindingszone Koelveen.“

Al deze plannen en werkzaamheden zijn nodig om Bargerveen als uniek hoogveengebied te behouden. Als we niets doen, verdwijnen hoogveen en bijzondere planten en dieren langzaam maar zeker uit het gebied.

Dronefoto: werkzaamheden Stheemanstraat, © Antoon Heijnen Historische vereniging Nei-Schoonebeek.

Ontwerp Buffer Zuid: details uitwerken

De Bestuurscommissie Bargerveen Schoonebeek stemt in met het ontwerp voor Buffer Zuid. “Dit was een belangrijk moment, maar we zijn er nog niet. We moeten nog veel uitwerken, daar gaan we de komende maanden mee aan de slag. Zo werken we toe naar een duidelijk uitvoeringsplan voor de aannemer”, vertelt Carolien. “Dat is aardig ingewikkeld en tijdrovend voor zo’n groot en complex gebied.”

Ook heeft de Bestuurscommissie de wens om een zwaluwwand en uitkijkpunt te realiseren in het gebied. “We moeten nog uitwerken hoe dit eruit komt te zien en hoe het goed beheerd kan worden. Een zwaluwwand is een wand met gaatjes erin die fungeren als broedgangen voor bijvoorbeeld de oeverzwaluw. Maar zwaluwen graven graag, dus de gaten moeten elk jaar weer opgevuld worden. Dit vraagt onderhoud, afstemming en samenwerking”, legt Carolien uit. “Als we dit goed hebben geregeld, nemen we de zwaluwwand in het plan op.”

Afspraken over beheer

Prolander denkt ook samen met gebiedspartners na over het beheer van het gebied. Carolien: “We maken afspraken over onderhoud aan bermen, bomen, kades, oevers en recreatieve elementen. Wat is het gewenste beheer en wie gaat het uitvoeren? Het grootste deel van de buffer blijft eigendom van de provincie en wordt later verkocht. Dat betekent dat we de beheerafspraken ook voor de verkoop goed moeten vastleggen.”

Dronefoto Buffer Zuid: Anthoon Heijnen van de Historische vereniging Nei-Schoonebeek.

Pas werken aan natuur als waterhuishouding op orde is

“We werken intensief samen met het waterschap, want we kunnen pas aan de slag in Buffer Zuid als de waterhuishouding op orde is”, legt Carolien uit. “Zo is uitvoering van het Plan Watersysteem Nieuw-Schoonebeek van waterschap Vechtstromen van belang om droge voeten te houden in de omgeving. De buffer speelt een rol in opvang van water en wateraanvoer voor de landbouw rond de buffer. Door beide plannen samen uit te voeren, kan het hele watersysteem goed werken. Zo houden we het Bargerveen nat zonder wateroverlast in de omgeving. “

Binnenkort hoort u meer

“We willen bewoners, de landbouw en betrokken partijen uit de omgeving graag meenemen in het ontwerp. Fijn om meer te vertellen over de planning, voorbereidingen voor de uitvoering en over beheer. Daar zijn we nu nog druk mee bezig, samen met het waterschap en onze andere gebiedspartners. Het is dus nog even wachten, maar we verwachten eind april, begin mei alle betrokkenen te informeren over het ontwerp en de verdere stappen voor Buffer Zuid”, sluit Carolien haar verhaal af.