Beheerwerkzaamheden: kappen en herstel singels en bosranden

okt 15, 2020 | Duitsland

Staatbosbeheer start in oktober weer met het jaarlijkse onderhoud, herstel en omvorming van singels en bosranden. Deze werkzaamheden vinden verspreid over het Bargerveen plaats. Dit jaar is vooral een deel van het Schoonebeekerveld aan de beurt. Op de kaart is aangegeven waar de werkzaamheden zijn. Het doel is om de veelal hoge bomensingels en bosranden om te vormen naar structuurrijke bosschages en bosranden. Deze randen zijn van belang voor allerlei vogelsoorten en overige fauna. Wist u dat het grootste deel van de vogels in de randen van een bos broedt? We leggen graag uit waarom we de bosranden en singels aanpakken en hoe we dat doen.

  

Kaartje: uitvoering werkzaamheden.

Gericht beheer van bomen

Het Bargerveen als hoogveengebied is nog lang niet overal teruggebracht naar het zogenaamde ‘levende hoogveen stadium’. In de kern van levend hoogveen staan amper bomen. Daar is het te voedselarm en te nat voor. Op drogere stukken en langs randen komen bomen wel gewoon voor. In het Bargerveen is dat niet anders. Om in de kern van het gebied de groei van bomen, vooral berken, tegen te gaan laten we schapen en koeien de boompjes begrazen. Dat werkt goed voor de kleine exemplaren, maar niet voor de oude en hoge berken. Vooral deze grotere exemplaren verdampen een paar honderd liter water per dag. Dat is niet wenselijk als je probeert om het veen te behouden. Sinds enkele jaren hebben we een speciale manier van beheren van deze grote berken.

Berken inzagenIngezaagde berken te zien

Als je een berk omzaagt, komen er veel nieuwe uitlopers uit de stronk, dat is dus geen goede oplossing. In plaats daarvan worden de berken ‘ingezaagd’. Daarbij wordt de stam voor de helft, maar opzettelijk niet helemáál doorgezaagd. We doen dit in de herfst- en wintermaanden. De berk probeert zich te herstellen en krijgt in de lente ook gewoon nog blad. Bij herhalend beheer, dus na een en twee jaar nogmaals inzagen, sterft de berk af en produceert hij geen uitlopers meer. Dat is ook het doel dat we willen bereiken. We doen dit dus om de bestaande unieke natuur te behouden en te versterken.

 

Eerste foto: ingezaagde berken
Tweede foto: ingezaagde berken volop in blad in daaropvolgend voorjaar

Dichte bosjes makenFoto van een grauwe klauwier.

In de tussentijd vouwen we de ingezaagde berkenstammen naar elkaar toe. In het voorjaar vormen ze een dicht struikgewas van takken en blad: ideaal als schuil- en broedplaats voor diverse vogelsoorten. Soorten die hiervan direct profiteren zijn de roodborsttapuit en de grasmus. Maar zeker ook de zeldzame en bijzondere grauwe klauwier weet deze plekjes te vinden. De laatste jaren zien we dat tientallen paartjes hun nesten bouwen in deze dichte vegetatie. In 2018 hadden we nog ongeveer 55 paartjes grauwe klauwieren in het Bargerveen. Dit jaar (2020) hebben we er maar liefst 97 geteld. Zie het nieuwsbericht over de toename van de grauwe klauwier in de overgangsgebieden van het Bargerveen.

Eerste foto: een grauwe klauwier en op de tweede foto aan nestje van een grauwe klauwier.

Komende herfst en winter

Vanaf oktober starten we weer met het inzagen van berken. Ook kan je zien dat we her en der andere werkzaamheden verrichten, met name aan de bosranden en singels, maar we gaan ook plaggen op sommige percelen. Dat hoort allemaal bij het beheer van het gebied. Je kunt ons op verschillende plekken aan het werk zien, maar dit jaar het meest in het Schoonebeekerveld.

Volgend jaar gaan er in het Schoonebeekerveld ook nog andere werkzaamheden plaatsvinden. Zie het nieuwsbericht over de digitale presentatie Schoonebeekerveld West. Hierbij gaat het voornamelijk om hydrologische maatregelen, zoals het aanleggen van leemruggen, om te voorkomen dat het gebied uitdroogt. Misschien een beetje verwarrend, maar hiervoor moeten we óók op een aantal plaatsen bomen kappen. Dat zijn alleen andere locaties en daar moeten de bomen helemaal weg. Dat heeft dus niets te maken met de beheer-werkzaamheden die de komende maanden worden uitgevoerd. 

Mocht u een vraag hebben over de beheerwerkzaamheden neem dan contact op met de heer Jans de Vries van Staatsbosbeheer (j.vries@staatsbosbeheer.nl).

Foto’s: Erik Bloeming