Logo Bargerveen Schoonebeek - Natuurlijk Naoberschap

Onderzoek en plannen Oosteindsche Veen

mei 17, 2022 | Algemeen

In het nieuws van februari schreven we al dat we zijn begonnen met plannen maken voor het Oosteindsche Veen. Het gebied is ruim 128 hectare groot en ligt ongeveer 2 kilometer ten westen van het Bargerveen. Het overgrote deel van het gebied is al natuur, die willen we versterken en verbeteren. Met name door te zorgen dat we regenwater langer vasthouden in het gebied. 

Onderzoek: inventariseren en meten

Inmiddels zijn we bezig met de voorbereidingen voor de uitvoering. We doen inventarisaties en metingen in het veld. Zo doen we bodemonderzoek ter voorbereiding op het bestemmingsplanwijziging. Op deze plek in het gebied staat nu nog een gewas, maar dit perceel gaat deel uitmaken van het natuurgebied. Foto: bodemonderzoek, door Ecogroen.

Bijzondere soorten

Bij de ecologische inventarisatie is een aantal bijzondere en beschermde dierensoorten aangetroffen. In het nieuws van april vertelden we al dat er tot onze verbazing een adder was gespot in het Oosteindsche Veen. In het gebied komen ook heikikkers en levendbarende hagedissen voor. In de uitvoering van het werk wordt hier rekening mee gehouden

Voordat de werkzaamheden mogen starten vragen we een ontheffing aan bij de Wet natuurbescherming. Ook wordt er rekening gehouden wanneer de werkzaamheden uitgevoerd worden in verband met de kwetsbare periode van deze soorten. Ook worden er van te voren zogenaamde adderhotels ingericht. Zo bieden we de dieren rust en veiligheid terwijl de maatregelen uitgevoerd worden.

Foto links: adder in het Oosteindsche Veen, door Ecogroen. Foto rechts: adderhotel, door Staatsbosbeheer.

Versterking natuur

De inrichtingsmaatregelen dragen in de eerste plaats bij aan veenbehoud. We hopen op nieuwe veenmosgroei. Ook zijn de maatregelen belangrijk voor aangetroffen reptielen en amfibieën. Zo worden bepaalde delen van het Oosteindsche Veen natter, wat voortplantingsplekken kan bieden voor heikikker. Daarnaast worden kades aangebracht om het water beter vast te houden in het gebied. In deze kades kunnen reptielen en amfibieën goed overwinteren. De versterking van het Oosteindsche Veen maakt dat het gebied ook in toekomst geschikt blijft en zelfs geschikter wordt voor de adder, heikikker en levendbarende hagedis. Naast nog veel andere soorten planten en dieren.

Opruimen NAM locaties

Vlakbij het Oosteindsche Veen is nu ook al volop activiteit te zien. De NAM is hier namelijk bezig met het ontmantelen van aardoliewinlocaties. Meer informatie over de grote opruimactie van de NAM is te vinden in het nieuwsbericht van maart.  

De komende maanden komen we regelmatig terug op de plannen en werkzaamheden voor het Oosteindsche veen. Houd de nieuwsbrief in de gaten.