Onderzoek naar bijzondere graslandjes Schoonebeekerveld

jul 8, 2020 | Schoonebekerveld Oost, Schoonebekerveld West

Dat we in het Bargerveen aan hoogveenherstel werken is inmiddels wel bekend. Maar er is meer bijzondere natuur te vinden in het Bargerveen. We hebben een onderzoek laten doen naar heischraal grasland. Dit is een speciaal type grasland met een bijzondere samenstelling van planten en dieren. In het Schoonebeekerveld hebben we een aantal van deze unieke graslandjes.

Heischraal grasland

In dit artikel leggen we uit wat de plannen zijn voor het Schoonebeekerveld. De maatregelen betekenen dat het op veel plekken natter wordt en dat is goed voor hoogveenontwikkeling. In het Schoonebeekerveld vind je echter niet alleen hoogveen, maar ook andere bijzondere soorten natuur. Vroeger was de overgang van landbouwgebied naar natuur minder abrupt.  De randen van het veengebied werden landbouwkundig gebruikt, er lagen hier veel bovenveengraslanden – dat is letterlijk grasland op het veen. Deze zijn ontstaan door menselijk gebruik en zijn ook ecologisch waardevol. Er leven weer andere soorten planten en dieren dan in het hoogveen. Een speciaal en soortenrijk type is ‘heischraal grasland’ dat voorkomt in het Schoonebeekerveld en dat we daar ook willen behouden. We hebben nu een onderzoek gedaan hoe dit het beste kan gebeuren, een zogenaamde LESA

Wat is een LESA?

LESA staat voor LandschapsEcologische SysteemAnalyse: het is een hulpmiddel om te begrijpen hoe een gebied in elkaar zit. Hoe hangt alles samen: bodem, water, planten en dieren? En welke kansen heeft het gebied? Dit doe je door systematisch te kijken naar de historie, grond- en oppervlaktewater, de diepe grondlagen, bodemopbouw en de ecologie. Deze LESA is uitgevoerd door Stichting Bargerveen, onder begeleiding van Prolander en Staatsbosbeheer.

 

Foto: heischraal grasland. Gemaakt door Hans Dekker.

Conclusies van het onderzoek

De vraag van het LESA onderzoek is wat voor effecten de vernatting heeft op de bestaande natuur in het Schoonebeekerveld en welke kansen er liggen voor de toekomst. De conclusie van het onderzoek is dat er goede kansen zijn om heischrale graslanden te behouden in het Schoonebeekerveld. Wel verwachten we dat sommige van de bestaande graslandjes minder geschikt worden omdat ze te nat worden. Maar op andere plekken, waar het nu nog te droog is, ontstaan juist nieuwe mogelijkheden. De heischrale graslandjes schuiven als het ware een stukje op. Dit zal niet van vandaag op morgen gebeuren, maar tientallen jaren duren. Om het te laten slagen, is een combinatie nodig van inrichtingsmaatregelen en beheer. Soms moeten we maaien en het maaisel afvoeren om het gebied te verschralen. Af en toe zal er licht bemest moeten worden. Eigenlijk net zoals het vroeger ging, toen het graslandjes waren die gebruikt werden voor extensieve landbouw. Op deze manier zorgen we dat behalve het hoogveen ook de andere bijzondere soorten natuur in het Bargeveen behouden blijven