Update werkzaamheden: afronden paden rond Schaapskooi

apr 21, 2020 | Algemeen, Buffer Weiteveen & Schaapskooi

De werkzaamheden lopen nog steeds vlot door, het mooie weer werkt goed mee! De nieuwe fiets- en wandelpaden in de buurt van de schaapskooi kunnen bijna in gebruik genomen worden en het werk aan de grenskade vordert ook goed.

Fiets- en wandelpaden

De bermen langs het fietspad op de Vossendijk worden binnenkort aangevuld en ingezaaid. Dit zijn de laatste werkzaamheden voordat de nieuwe fiets- en wandelpaden in de buurt van de schaapskooi in gebruik kunnen worden genomen. Fietsers kunnen vanaf dat moment van de Noordersloot naar de Zuidersloot en de schaapskooi. Dat is fijn, want met het huidige mooie weer merken we dat er veel animo is om hier lekker te fietsen. Nog heel even geduld, zodat de aannemer het werk veilig kan afronden! 

Kleine werkzaamheden

Na de openstelling van de fietspaden kan het zijn dat er nog wat kleine werkzaamheden nodig zijn, zoals het plaatsen van rasters. Dus blijf goed opletten. Een feestelijke opening is op het moment natuurlijk niet mogelijk, maar we houden u via de nieuwsbrief en website goed op de hoogte wanneer de paden gebruikt kunnen worden, hopelijk al binnen een week of twee. 

Op deze pagina vindt u wandel- en fietsroutes.

Werk aan de grenskade

Het werk aan de grenskade vordert ook goed, maar hier zullen we nog wel een tijd bezig zijn. Door het goede weer gaat het snel en binnen enkele weken zal het vervoer van zand en leem aanzienlijk minder worden. Dat betekent ook dat u minder last zult hebben van werkverkeer in de omgeving. In dit nieuwsbericht leest u hoe het gaat met het werk aan de baggervelden, werk dat samenhangt met de grenskade.

Nieuwe Natuur Noordoost

Tenslotte is ook in de Nieuwe Natuur Noordoost flink doorgewerkt. Tot voor kort lag hier nog veel zand in depot (een tijdelijke opslagplek). Dat zand is inmiddels gebruikt voor de grenskade. Noord Oost begint er dus nu ook echt anders uit te zien. Dit gebied wordt speciaal ingericht voor een aantal bijzondere vogelsoorten, zoals de grauwe klauwier.

 

Werkzaamheden in het gebied