Logo Bargerveen Schoonebeek - Natuurlijk Naoberschap

Vlog: vooruitblik 2022 en update werkzaamheden deelprojecten

jan 27, 2022 | Buffer Noord West, Buffer Zuid, EVZ Koelveen, Schoonebekerveld Oost, Schoonebekerveld West

Projectleider van het Bargerveen, Jacomijn Pluimers vertelt in onderstaande vlog wat Een blauw logo met gele sterren. Dit is het Europees logo met de tekst:Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling. Europa investeert in zijn plattelandde plannen zijn voor 2022. Wat staat er te gebeuren in bij Buffer noordwest, bij de ecologische verbindingszone Koelveen, in Schoonebeekerveld en bij Buffer Zuid? Bekijk de vlog en kom meer te weten.

Maandelijkse update

Verder geven we maandelijks een update over de werkzaamheden in de verschillende gebieden. Wat is de stand van zaken op dit moment? U leest het hieronder.

Ecologische verbindingszone Koelveen

De grondwerkzaamheden voor de ecologische verbindingszone zijn ongeveer halverwege. Het oostelijke deel richting Dordseweg moet nog uitgevoerd worden. De werkzaamheden hebben door het natte weer een aantal weken stilgelegen, maar zijn inmiddels weer opgestart. We starten ook met de aanleg van een faunapassage (doorgang voor dieren) in de Koelveenweg. De verwachting is nog steeds dat de werkzaamheden voor 1 april 2022 afgerond zijn.

Schoonebeekerveld

Ook in het Schoonebeekerveld hebben we de afgelopen maand wat minder kunnen doen door de natte weersomstandigheden. Dit bemoeilijkt het werken op de veengrond. Gelukkig kunnen we op bepaalde plekken nog wel voortgang boeken. De verwachting is dat we ook hier de planning halen en het werk voor de zomer afronden. De afsluitingen van de wandel- en fietspaden vindt u onder de pagina routes.

Foto: aanleg zandleemruggen, zoals aan bod komt in de vlog van Jacomijn.

Buffer Zuid

Met buffer zuid zitten we in de planvormingsfase zitten. Ook hier hebben we enige vertraging opgelopen. Dit komt onder andere doordat de regels rond stikstof veranderen en we goed moeten uitzoeken hoe we hier in het project mee omgaan. We hebben in dit nieuwsbericht van december  aangekondigd dat we een informatieavond organiseren (fysiek of digitaal) zodra het inrichtingsplan door de Bestuurscommissie is vastgesteld. Dat is nog steeds het plan, maar het inrichtingsplan is nog niet in februari klaar voor besluitvorming. Zodra het besluit is genomen, hoort u van ons wanneer de informatiebijeenkomst gaat plaatsvinden. 

Foto: gebiedsbord werkzaamheden Bargerveen.