Logo Bargerveen Schoonebeek - Natuurlijk Naoberschap

Voortzetting werkzaamheden Oosteindsche Veen

jul 10, 2024 | Oosteindsche Veen

Over een week worden de werkzaamheden in het Oosteindsche Veen hervat. Die hebben tijdens het broedseizoen namelijk even stilgelegen.

Geen werkzaamheden tijdens het broedseizoen

Tijdens het broedseizoen mogen nesten en broedende vogels in het gebied niet worden gestoord. Dit duurt van 15 maart tot 15 juli. Daarom hebben we vlak voor het broedseizoen kranen en rijplaten uit het gebied verwijderd. Na 15 juli – volgende week, als de vogels hun nest hebben verlaten – worden de werkzaamheden weer hervat. Dan gaan we verder met het kappen van bomen en het verwijderen van stobben (boomstronken). Dit doen we met kranen. Na de vakantie (eind augustus) zal ook het grondverzet starten.

Kades en stuwputten aanleggen

Tijdens de werkzaamheden in juli wordt de bovenste 40 centimeter grond van de agrarische percelen afgegraven. Met deze afgegraven grond worden kades aangelegd. Aan de rand van de vakken (omringd door de kades) worden stuwputten geplaatst. Die kades en stuwputten zorgen ervoor dat er water wordt vastgehouden. Bij veel neerslag stroomt het water over de stuwputten heen en zo ontstaan er zogeheten plas-drassituaties. Dat is als er water tussen het nog zichtbare gras en mos blijft staan. Dit is goed voor de ontwikkeling van veenmos.

Daarnaast is inmiddels zo’n 80 procent van de bomen in het Oosteindsche Veen gekapt. Een deel van het hout is afgevoerd en wordt onder meer gebruikt voor warmte-opwekking.

Wat merken omwonenden van de werkzaamheden?

Omdat de werkzaamheden op ruime afstand van hun woningen plaatsvinden, zullen de omwonenden er geen overlast van ondervinden. Eventueel zullen er wat kranen en trekkers te horen zijn in de directe omgeving en op de parkeerplaats in de buurt van de werkzaamheden zullen meer auto’s staan.

Lees hier meer over de werkzaamheden: https://bargerveen-schoonebeek.nl/nl/aan-het-werk-in-het-oosteindsche-veen/

Foto: plek waar de kade komt te liggen, © Prolander.