Werkzaamheden aan de Vossedijk in volle gang

okt 11, 2019 | Interne Maatregelen

Zoals misschien al bekend is, zijn we in het Bargerveen aan de slag met verschillende werkzaamheden. Een van de klussen is het vervangen en aanleggen van verschillende kades en paden. Zo krijgt ook het bestaande beheer- en fietspad de Vossedijk een opknapbeurt.

Beheerpad

De werkzaamheden vinden plaats in het tracé tussen het uitkijkpunt en de Zuidersloot (de Vossedijk). Het bestaande beheerpad bestaat uit veen, met daarover een laagje zand. Dit pad is in slechte staat (het zakte namelijk weg) en wordt daarom gerestaureerd. Het veen wordt verwijderd en vervangen door zand, zodat Staatsbosbeheer het pad in de toekomst kan gebruiken om het Bargerveen in stand te houden. Als de werkzaamheden aan het beheerpad zijn afgerond dan ligt er een goede verbinding tussen de Hogerweg tot aan de Zuidersloot. Dit pad is eveneens berekend voor calamiteiten. Brandweerwagens en andere hulpdiensten kunnen in de toekomst ook gebruik maken van het pad. Hoewel we er natuurlijk niet vanuit gaan dat dit nodig zal zijn, is het goed dat deze optie er zal zijn.

 

Ter hoogte van het uitkijkpunt komt een leemkade en een stuw om de verschillende waterpeilen tussen het oosten en westen van het nieuwe pad te kunnen reguleren.

Fietspad

Het bestaande fietspad van schelpen is op dit moment slecht bruikbaar voor recreanten. Regelmatig ontvangt Staatsbosbeheer daar klachten over. Als de werkzaamheden klaar zijn dan ligt er een goed bruikbaar betonnen fietspad van 2,5 meter breed. Bij de aanleg van het nieuwe pad wordt ook rekening gehouden met de veiligheid. De aansluiting op de Zuidersloot wordt aangepast.

De schaapskooi zal in de volgende fase van de werkzaamheden (winter 2019/2020) met een nieuw fietspad aansluiten op dit nieuwe fietspad op de Vossedijk. Fietsende bezoekers van de schaapskooi kunnen hierdoor (voorjaar 2020) ook gebruik maken van een fietsverbinding naar de Hogeweg. Vanaf de Hogeweg zijn ten tijde van de aanleg van buffer Noord reeds fietspaden gerealiseerd, zodat er een mooie verbinding is ontstaan met Zwartemeer.

En verder…

Ter hoogte van het uitkijkpunt (zie bovenste foto) komen een leemkade en een stuw om de verschillende waterpeilen tussen het oosten en westen van het nieuwe pad te reguleren. Dit heeft natuurlijk als doel om te voorkomen dat het Bargerveen verder uitdroogt en om ervoor te zorgen dat er nieuwe veenvorming op gang komt.

Ook wordt er tegelijkertijd met de werkzaamheden aan het nieuwe beheer- en fietspad gewerkt aan bestaand kabelwerk en leidingen. Zo slaan we twee vliegen in een klap.

Aanleg zandbaan t.b.v. het nieuwe beheer- en fietspad 

Update 30 oktober 2019

Inmiddels zijn de werkzaamheden al een stuk verder! Bijna halverwege zelfs. Op de twee foto’s rechts is de voortgang te zien!