Logo Bargerveen Schoonebeek - Natuurlijk Naoberschap

Werkzaamheden, herstel en behoud Schoonebeekerveld

jun 30, 2021 | Interne Maatregelen, Schoonebekerveld Oost, Schoonebekerveld West

Binnenkort zie je ons weer aan het werk in het Bargerveen. Wat gaat er gebeuren en waarom? En wat merk je ervan? Op verschillende plekken in het Bargerveen voeren we werkzaamheden uit om bijzondere natuur van het hoogveen te behouden. Zo ook in het Schoonebeekerveld en bij de interne paden, in de buurt van de Schaapskooi. Hier leggen we we zand-leemruggen aan. Daarmee voorkomen we verdere uitdroging van het gebied.

 

Schoonebeekerveld

Het Bargerveen is een uniek natuurgebied. In noordelijke delen van het Bargerveen streven we naar behoud en ontwikkeling van hoogveen. Het Schoonebeekerveld wordt gekenmerkt door meer afwisselende natuur: bovenveense graslanden, veenmosrijke heideterreinen en kleine bosjes. In het gebied komen bijzondere en zeldzame planten en dieren voor, zoals de aardbeivlinder en de welriekende nachtorchis (een orchidee). Een van de eerste werkzaamheden die we uitvoeren, is het verwijderen van bomen en struikgewas op verschillende plekken. Wilt u dit nog eens lezen waarom dit belangrijk is? Bekijk dan deze flyer en dit nieuwsbericht van februari 2021.

Aanbesteding en procedures

Afgelopen periode hebben we een aantal bedrijven gevraagd om een prijs in te dienen voor het uitvoeren van de werkzaamheden in het Schoonebeekerveld West. De firma Fuhler Loon- en Verhuurbedrijf uit Emmen heeft de aanbesteding gewonnen. Voor het uitvoeren van de maatregelen doorlopen we ook een aantal procedures.

  • Omgevings- en waterwetvergunning
    We hebben een omgevings- en waterwetvergunning aangevraagd en inmiddels zijn beiden verleend. We kunnen nu starten met het uitvoeren van de herstelmaatregelen die behoren bij de omgevings- en waterwetvergunning. Naar verwachting vindt dat plaats vanaf augustus 2021.
  • Bestemmingsplanprocedure
    Voor enkele percelen moet eerst de bestemming worden gewijzigd voordat de herstelmaatregelen uitgevoerd kunnen worden. Deze procedure loopt nog. We wachten deze procedure eerst af voordat we op deze plekken aan het werk gaan.

 

Werkzaamheden schaapskooi

Ook in de buurt van de schaapskooi vinden werkzaamheden plaats. De firma Oosterhuis is hier aan de slag. We bouwen een zand-leemrug nabij de schaapskooi en leggen een beheer- en fietspad aan. We zijn nu volop in uitvoering en naar verwachting zijn we hier voor eind juli mee klaar. Hierdoor ontstaat er een nieuwe fietsverbinding tussen de schaapskooi en de Verlengde Noordersloot. Het beton van het beheer- en fietspad heeft tijd nodig om uit te harden. Daarom gaat deze niet eerder open dan eind augustus. In de nieuwsbrief van augustus vertellen we hier meer over.

Transport en omleidingen

De werkzaamheden vinden overdag plaats. Om overlast zoveel mogelijk te beperken, vindt binnen de bebouwde kom géén groot transport plaats. Zand en leem wordt aangevoerd via de Boôvenen en de Stheemanstraat. Om gevaarlijke situaties tussen fietsers en transportverkeer te voorkomen, leggen we vanaf september omleidingen aan voor fietsers.Met de gemeente is afgesproken dat de Stheemanstraat en de Boôvenen gedurende de werkzaamheden worden afgesloten voor fietsers. Het fietspad Zuidersloot – Stheemanstraat wordt daarmee ook afgesloten. Het fietspad op de grenskade blijft wel open en via de Europaweg wordt u omgeleid over de Kerkenweg of de Dordseweg.

Meer informatie

Het Bargerveen blijft zoveel mogelijk open voor wandelaars en fietsers. We verzoeken u wel afstand te houden van de werkzaamheden. Het actuele nieuws, zoals welke fiets- en wandelroutes tijdelijk worden afgesloten, kunt u volgen via de pagina Routes.

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met Ewald Roordink via e.roordink@prolander.nl