Werkzaamheden, kappen en voorbereiding nieuwe leemruggen

jan 20, 2021 | Interne Maatregelen

Vanaf februari ziet u ons weer aan het werk in het Bargerveen. Wat gaat er gebeuren en waarom? En wat gaat u ervan merken? Op verschillende plekken in het Bargerveen voeren we werkzaamheden uit om bijzondere natuur van het hoogveen te behouden. Zo ook in het Schoonebeekerveld en bij de interne paden, in de buurt van de Schaapskooi, waar we zandleemruggen aanleggen. Daarmee voorkomen we verdere uitdroging van het gebied.

Het Bargerveen is een uniek natuurgebied. In noordelijke delen van het Bargerveen streven we naar behoud en ontwikkeling van hoogveen. Het Schoonebeekerveld wordt gekenmerkt door meer afwisselende natuur: bovenveense graslanden, veenmosrijke heideterreinen en kleine bosjes. In het gebied komen bijzondere en zeldzame planten en dieren voor, zoals de aardbeivlinder en de welriekende nachtorchis (een orchidee). In 2020 hebben uitgelegd wat we gaan doen om dit mooie gebied in stand te houden. Wilt u dit nog eens terugkijken of lezen? Bekijk dan de presentatie en de flyer die we voor u gemaakt hebben.

Start kapwerkzaamheden  

In het najaar van 2021 starten we met de aanleg van de zandleemruggen. Voordat deze werkzaamheden plaatsvinden moeten deze locaties vrijgemaakt worden van begroeiing. Staatsbosbeheer start in februari met een deel van de kapwerkzaamheden. Deze werkzaamheden vinden verspreid door het Bargerveen plaats, zie de kaarten hieronder. Het doel is om de bestaande natuur te behouden door ruimte te maken voor de aanleg van de zandleemruggen. De werkzaamheden duren een aantal weken.

Op deze kaart zijn de plaatsen aangegeven waar gekapt wordt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaartjes:  Schoonebeekerveld West, Oost en interne paden.

Noodzaak kapwerkzaamheden

We kunnen ons voorstellen dat u zich afvraagt waarom we bomen moeten kappen. Dit is noodzakelijk voor het behoud en herstel van de unieke natuur in het gebied. De locaties voor zandleemruggen worden gemaaid, bomen worden gekapt en struiken en stobben (boomstronken) worden deels verwijderen. De stobben laten we op sommige plekken zitten. Een deel wordt op andere plekken hergebruikt. Met de stobben en takken bouwen we nieuwe overwinteringsplaatsen waar dieren ongestoord kunnen verblijven. De meeste dieren vinden vanzelf hun weg naar hun ‘nieuwe huis’.

Veel van de bomen die gekapt worden zijn dennen en berken. Deze bomen zijn nadelig voor het behoud van hoogveen. Dit komt doordat deze bomen veel water gebruiken en zo een verdrogend effect hebben. Veel dennen zijn bovendien aangetast door de letterzetter. Dit is een kever die dennen aantast waardoor de boom uiteindelijk doodgaat. Hierdoor kunnen takken van de boom vallen, dit is gevaarlijk voor bezoekers. Bijzondere bomen, zoals grote eiken, worden gespaard. De bossen die gekapt worden gaan we bovendien op andere plekken rond Bargerveen weer aanplanten. Een bijkomend voordeel van het kappen is dat hierdoor open stroken ontstaan, waardoor muggen minder makkelijk naar het dorp Weiteveen kunnen vliegen. 

Overige werkzaamheden

Naar verwachting is het vlonderpad in maart klaar en toegankelijk voor publiek. Aannemer Oosterhuis is op dit moment bezig met beplanting aanbrengen bij de grenskade en interne paden. Ook worden er rasters geplaatst bij Buffer noordoost. Het doel hiervan is om de schapen binnen het begrazingsgebied te houden.

 

Foto: aanbrengen beplanting door aannemer Oosterhuis. De foto is gemaakt door Marten de Vries.

Meer informatie

Het Bargerveen blijft open voor wandelaars. We verzoeken u wel afstand te houden van de kapwerkzaamheden. Het actuele nieuws kunt u volgen via www.Bargerveen-schoonebeek.nl. Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met Ewald Roordink via e.roordink@prolander.nl