Logo Bargerveen Schoonebeek - Natuurlijk Naoberschap

Werkzaamheden Schoonebeekerveld afgerond

jun 28, 2022 | Algemeen, Schoonebekerveld Oost, Schoonebekerveld West

Een prachtig gebied: Schoonebeekerveld West. Dicht gelegen bij de dorpskern Weiteveen, met mooie wandelroutes en bijzondere natuur. Het liefst hadden we geen werkzaamheden uitgevoerd in het gebied, maar het ging zo hard achteruit dat stilzitten geen optie meer was. In deze update blikken we terug en vooruit.

Aan de slag

Een blauw logo met gele sterren. Dit is het Europees logo met de tekst:Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling. Europa investeert in zijn platteland

In het najaar van 2021 tot en met het voorjaar van 2022 is gewerkt aan de (herstel)werkzaamheden bij Schoonebeekerveld West. Het doel was om te voorkomen dat het gebied verder verdroogt, waardoor de bijzondere natuur steeds meer verdwijnt. Daarom zijn aan de randen van Schoonebeekerveld West en aan de west, noord en oostzijde leemruggen aangelegd. De leemruggen zorgen ervoor dat er minder water uit het veen wegstroomt naar lagergelegen delen. Daarover lees je meer in dit bericht.

Foto: aanleg leemkade, © Prolander.

Verbetering wandel- en beheerpaden

De bestaande wandel- en beheerpaden in het Schoonebeekerveld zijn verbeterd door de paden te verbreden. Daardoor zijn ze nu goed begaanbaar, ook in natte perioden kunt u genieten van het prachtige gebied. Bewoners die er al een tijdje wandelen weten vast dat de paden eerst breder waren dan dat ze nu zijn. Dat heeft te maken met de begroeiing. De natuur heeft tijd nodig om zich verder te ontwikkelen. Het wordt ieder jaar mooier.

“Het Schoonebeekerveld is persoonlijk mijn favoriete wandelgebied. Dat heeft met het afwisselende landschap te maken. Je ziet er heidevelden, bovenveense granslanden en bospercelen”, vertelt Henry Schepers. Henry is voorzitter van Dorpsbelangen Weiteveen en gids bij het Veenloopcentrum en vertelt vol enthousiasme over het gebied. “Op het moment is het pad nog zanderig. Dat heeft even tijd nodig. Volgend jaar is het aanzienlijk beter. De werkzaamheden zorgen voor een flinke verbetering. De wandelpaden zijn hier en daar wat uitgebreid met extra doorsteken. Goed voor de bereikbaarheid van het dorp.”

Foto: verbeterd wandel- en beheerpad, © Prolander.

Kappen en beplanting bos

Misschien heeft u ook wel gezien dat er bomen zijn gekapt. Dit was nodig voor het behoud en herstel van de natuur én voor het aanleggen van de leemruggen. De stobben (boomstronken) en takken hebben we deels hergebruikt voor het maken van overwinteringsplaatsen voor dieren. De meeste dieren vinden vanzelf de weg naar hun ‘nieuwe huis’. Een groot deel van de bomen bestond uit dennen en berken. Deze bomen hebben veel water nodig, dat heeft een negatief effect op het behoud van hoogveen. Bovendien waren veel dennen aangetast door de letterzetter. Dit zijn kevers die dennen aantasten waardoor de boom uiteindelijk doodgaat. Hierdoor kunnen takken van de boom vallen, dit is gevaarlijk voor bezoekers. Bijzondere bomen, zoals grote eiken, hebben we zoveel mogelijk gespaard. De bossen die we gekapt hebben zijn op een andere plek binnen het gebied weer aangeplant. Een voordeel van kappen is dat er open stroken ontstaan, waardoor muggen minder makkelijk naar het dorp Weiteveen vliegen.

Schoonbeekerveld West fase 2 (leemrug zuidzijde)

Zodra het waterhuishoudingsplan van het waterschap Vechtstromen klaar is en buffer Zuid (deels) gerealiseerd is, kunnen we van start met fase 2 van het Schoonebeekerveld West. We verwachten dat de werkzaamheden niet op korte termijn plaatsvinden. Zodra hier meer over bekend is informeren we hierover.

Hoe zit het ook alweer? Vanaf de Boovenen naar de Zuidersloot loop een brede diepe watergang – ook wel de W8 genoemd – midden door Schoonebeekerveld West. Deze watergang voert water af vanuit Bargerveen (tussen de Kerkenweg en de Duitse grens), maar ook van de landbouw en Nieuw Schoonebeek. De watergang heeft een verdrogend effect op de natuur in het Schoonebeekerveld West. We kunnen de watergang nog niet dichtmaken, want het overtollig water vanuit het Bargerveen, deels landbouw en een klein stukje van Nieuw Schoonebeek, kan dan niet afgevoerd worden. Daarvoor moet eerst het waterhuishoudingsplan en buffer Zuid gerealiseerd worden.

Schoonebeekerveld Oost

Misschien is het ook opgevallen dat we bij Schoonebeekerveld Oost en nabij het uitkijkpunt aan de Verlengde Noordersloot ook aan het werk zijn geweest. Deze werkzaamheden waren vergelijkbaar met  Schoonebeekerveld West. Het werk is inmiddels afgerond en de natuur kan zich weer verder ontwikkelen.