Logo Bargerveen Schoonebeek - Natuurlijk Naoberschap

Exoten in het Bargerveen

aug 10, 2023 | Algemeen

Exotische planten in het Bargerveen, het klinkt als een tropische vakantie, maar helaas is het echte verhaal minder zonnig… We vertellen deze keer over aantal exoten die groeien in het Bargerveen en die het bijzondere inheemse planten moeilijk maken.  

Zeldzame soorten verdwijnen 

In het Bargerveen komen veel zeldzame planten voor. We hebben eerder verteld over veenmos en over het kleine vleesetende plantje lange zonnedauw. Deze planten stellen specifieke eisen aan de omgeving waar ze groeien. Zo komen beide soorten alleen voor op natte, voedselarme plekken. Zodra er te veel voedingsstoffen in de grond of het water zitten, zijn er andere planten die veel sneller groeien. Hierdoor delven de speciale soorten het onderspit. Omdat deze soorten zo zeldzaam zijn en op nog maar een paar plekken in Nederland voorkomen, zoals het Bargerveen, betekent het dat ze daardoor helemaal kunnen verdwijnen uit Nederland. De soorten die sneller groeien, zijn onder andere de invasieve exoten. 

Invasieve exoten 

Sommige van de planten die het zo heel goed doen, komen oorspronkelijk helemaal niet voor in Nederland. We noemen ze daarom exoten. Ze stellen weinig eisen aan hun groeiplek en hebben hier ook geen natuurlijke vijanden. Dat maakt dat ze hard kunnen groeien en zich verspreiden, zonder dat ze bijvoorbeeld worden opgegeten. Ook in het Bargerveen hebben we te maken met een aantal exoten die het té goed doen. We noemen ze invasief, omdat ze op die manier ongewenst veel terrein veroveren en hier onze echte hoogveenplanten overwoekeren. 

Japanse duizendknoop 

Een bekend voorbeeld van een invasieve exoot op veel plekken in Nederland, en helaas ook in het Bargerveen, is de Japanse duizendknoop (Fallopia japonica). Het is een grote plant die enorm snel groeit en die heel moeilijk te bestrijden is. Waar de schaapskudde graast, wordt de plant wel gegeten. Op andere plekken proberen we zoveel mogelijk de plant te maaien en af te voeren, maar dat is niet genoeg om de Japanse duizendknoop weg te krijgen. De wortels zijn heel sterk en zitten diep in de grond, een meter diep is geen uitzondering. Als er maar een klein stukje wortel blijft zitten, groeit daar snel weer een hele nieuwe plant uit.  

Lees meer via deze link – de website van het Kennisnetwerk invasieve exoten – meer over dit onderwerp.    

 

Trosbosbes 

De trosbosbes (Vaccinium corymbosum) komt oorspronkelijk uit Amerika. Deze plant is naar Nederland gehaald voor het kweken van de lekkere blauwe bessen. Het is een ‘broertje’ van de inheemse bosbes (Vaccinium myrtillus), maar die blijft veel kleiner en is minder makkelijk te kweken voor het fruit. De trosbosbes houdt van de zure veengrond in het Bargerveen en komt op veel plekken voor. Vogels die de bessen eten, verspreiden de zaden. Staatsbosbeheer doet z’n best om zoveel mogelijk trosbosbessen te verwijderen, maar het is elk voorjaar weer een flinke klus. 

Lees meer via deze link over het onderwerp.

Watercrassula 

Uit Australië is de watercrassula (Crassula helmsii) ooit ingevoerd als vijverplant. Het is een vetplantje met heel veel kleine blaadjes. Watercrassula groeit snel en kan heel dichte, drijvende matten vormen op het water. Verspreiding komt bijvoorbeeld door watervogels. Als zij in een plas zitten waar watercrassula zit, blijft er heel makkelijk een stukje van de plant aan de poten plakken. Wanneer de vogel vervolgens in een andere plas zwemt, is zelfs zo’n klein stukje al genoeg om daar watercrassula in het water te laten groeien. Het is bijna onmogelijk om watercrassula te bestrijden.  

Bij de inrichting van nieuwe buffers proberen we te voorkomen dat de watercrassula dichte matten kan vormen. Ook veel voedingstoffen in het water en de bodem zorgt ervoor dat watercrassula heel snel groeit. Door te sturen op waterkwaliteit, dus door te zorgen voor schoner, voedselarmer water, kunnen we de extreme groei van watercrassula beperken.  

Lees meer over dit onderwerp via deze link.    

  

Alle foto’s: © Hans Dekker