Logo Bargerveen Schoonebeek - Natuurlijk Naoberschap

Marktconsultatie

De mogelijkheden voor het registreren voor de marktconsultatie is per 10 juni gesloten. Wij willen iedereen hartelijk bedanken die heeft meegedaan.

De Bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek zoekt samen met de markt naar antwoorden op de vraag welke ideeën voor Buffer Zuid realiseerbaar zijn en hoe marktpartijen een werkbare invulling van de projectdoelstellingen en ambities zien. Naast de realisatie van natuurdoelen zijn er kansen voor economische ontwikkelingen, ook wel meekoppelkansen genoemd. Om deze uitdaging vorm te geven wordt een marktconsultatie georganiseerd. De Bestuurscommissie nodigt partijen van harte uit om mee te denken welke rol zij kunnen spelen in de ontwikkeling van Buffer Zuid.

Op deze pagina vindt u

1. Marktconsultatiedocument Buffer Zuid Bargerveen.

2. Document Basisinformatie Buffer Zuid Bargerveen.

3. Vragenlijst marktconsultatie Buffer Zuid Bargerveen.

 

Het marktconsultatiedocument

De aankondiging van de marktconsultatie is gepubliceerd op diverse platformen en deze verwijst naar de website waar u zich nu bevindt. Dit is omdat de Bestuurscommissie een brede benadering van de markt wil; alle ideeën zijn het verkennen waard. In het marktconsultatiedocument (PDF) leest u wat het doel is van de marktconsultatie en wat u moet doen om deel te nemen aan de marktconsultatie.

 

Document basisinformatie Buffer Zuid Bargerveen

Het document basisinformatie is ter informatie en geeft aan in welke context de Buffer Zuid wordt ontwikkeld en welke doelstellingen, uitgangspunten, eisen en wensen de Bestuurscommissie heeft. Document basisinformatie Buffer Zuid Bargerveen (PDF)

 

Vragenlijst marktconsultatie Buffer Zuid Bargerveen.

Wanneer u geïnteresseerd bent om bij de marktconsultatie aanwezig te zijn dient u de vragenlijst op deze website voor 09-06-2020 ingediend te hebben. Als u de vragenlijst heeft ingevuld en geretourneerd, ontvangt u een uitnodiging voor de marktconsultatie. Wilt u de vragenlijst vooraf lezen, dan kan dat in dit pdf document, maar we vragen u vriendelijk om het invullen via het formulier op de website te doen.

Door het COVID-19 virus is een fysieke bijeenkomst op dit moment niet mogelijk. De Bestuurscommissie onderzoekt mogelijke alternatieven. Als u uw interesse kenbaar maakt via de vragenlijst, dan wordt u tijdig geïnformeerd wanneer en in welke vorm de marktconsultatie zal plaatsvinden. Hierbij worden te allen tijde de RIVM richtlijnen in acht genomen.

In het schema hieronder is de planning op hoofdlijnen weergegeven.

 

Planning Marktconsultatie Datum
Publicatie marktconsultatie Tenderned/Negometrix 12/05/2020
Uiterste datum indienen vragenlijst door gegadigden 09/06/2020
Beoordeling vragenlijsten Juni 2020
Mededeling uitnodiging marktconsultatie Juni 2020
Marktconsultatie bijeenkomst –/–/—-

Publicatie marktconsultatie Tenderned/Negometrix – 12/05/2020

 

Uiterste datum indienen vragenlijst door gegadigden – 09/06/2020

Beoordeling vragenlijsten – Juni 2020

Mededeling uitnodiging marktconsultatie – Juni 2020

Marktconsultatie bijeenkomst – –/–/—-