Update werkzaamheden

nov 6, 2020 | Buffer Weiteveen & Schaapskooi

We zijn behoorlijk gevorderd met de werkzaamheden afgelopen weken. We nemen u daarom graag mee in de ontwikkelingen in het Bargerveen.

Interne paden

We zien dat er volop gebruik wordt gemaakt van de wandel- en fietspaden in het Bargerveen. Dat is mooi om te zien. De fietsenstalling bij de schaapskooi is inmiddels klaar en fietsers kunnen hier gratis hun e-bike opladen. De laadpalen worden gevoed door de zonnepanelen van de schaapskooi.

Op dit moment wordt er gewerkt aan de noordwestzijde van de schaapskooi. Er wordt een slenk gegraven, een stuw geplaatst, een leem- en veenrug gerealiseerd, een beheerbrug en een vlonderpad aangelegd. Op diverse plaatsen worden rasters aangelegd om het vee binnen het begrazingsgebied te houden. Naar verwachting zijn de werkzaamheden aan de beheerbrug en de stuw eind van het jaar afgerond. De overige werkzaamheden worden opgepakt of verder afgerond in 2021.  

Rustig genieten van uw kop koffie of lunch? Dat kan binnenkort in de natuur aan een picknicktafel. Staatsbosbeheer plaatst binnenkort op verschillende plaatsen de picknicktafels.

 

Foto: links bovenaan zien we de schaapskooi. In het midden aan de linkerkant zien we het vlonderpad in aanleg en in het midden van de foto zien we de beheerbrug. 

Grenskade

De werkzaamheden aan de grenskade zijn afgerond. De komende weken wordt beplanting aangebracht, borden worden teruggeplaatst, de bermen worden afgewerkt op plaatsen waar dit nodig is én wordt er een zandpad aangelegd. Dus mocht u ons zien werken de komende weken, dan weet u waaraan. Naar verwachting ronden we deze werkzaamheden aan het einde van het jaar af. Ook de werkzaamheden aan de compartimentering zijn klaar. Hieronder leggen we uit wat compartimentering precies inhoudt.

Want hoe zat het ook alweer? In het huidige baggerveld was het een moeilijke opgave om veenvorming te realiseren. Het gaat om een groot wateroppervlak waar golfslag ontstaat door bijvoorbeeld wind. Beginnende veenvorming wordt door golfslag stuk gemaakt. Uit onderzoek van het Natura 2000 beheerplan blijkt dat veenvorming beter gerealiseerd kan worden door het wateroppervlak te verdelen in kleinere vakjes (compartimentering). Hier is werk van gemaakt. Het vrijgekomen veen (circa 110.000 m3) uit de grenskade is in de baggervelden verwerkt. Dit zijn twee vliegen in één klap: we verbeteren een deel van het natuurgebied met materiaal uit het gebied én er hoeft geen veen van de grenskade afgevoerd te worden.