Logo Bargerveen Schoonebeek - Natuurlijk Naoberschap

Grenzeloos samenwerken voor hoogveen

Het project Bargerveen-Schoonebeek is een grenzeloze samenwerking waarin verschillende (water)bufferzones worden gerealiseerd om het unieke en kwetsbare hoogveengebied Bargerveen zeker te stellen. Door het combineren van functies zoals natuur, recreatie, landbouw en wonen worden de buffers in economische zin in hun kracht gezet, met ruimte voor beleving, bedrijvigheid en Natuurlijk Naoberschap.

Automatisch op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Logo EU. Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Programma Natuurlijk Platteland

Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van de provincie Drenthe. Drenthe gaat voor robuuste natuur die tegen een stootje kan en ruimte biedt om te beleven en benutten. Voor het versterken van de kwaliteit van de natuur werkt de provincie Drenthe, samen met partners, aan het programma Natuurlijk Platteland. We verbeteren bijvoorbeeld de waterhuishouding van natuurgebieden en versterken de biodiversiteit in het landelijk gebied. Met een gebiedsgerichte aanpak kijken we hoe de opgaven van natuur, landbouw, klimaat en water elkaar kunnen versterken. Zo maken we de natuur weerbaar en ontstaat er ruimte voor toekomstgerichte landbouw en economische ontwikkelingen.

Lees meer

Nieuws

Vrijwilliger vogelteller, einde begrazingsseizoen en meer…

Word vrijwillig vogeltellerLijkt het je leuk om mee te doen aan vogel-, reptiel- of vlindertellingen? Staatsbosbeheer heeft altijd vrijwilligers nodig om te helpen bij dit belangrijke werk! Voor meer informatie of om je op te geven kan je terecht bij Klaas van den...

Start werkzaamheden Stheemanstraat

Begin oktober hebben we het al verteld in dit nieuwsbericht: we zijn gestart met de aanleg van de nieuwe Stheemanstraat. Dit is de eerste stap in aanleg van Buffer Zuid. We zijn nu écht begonnen.   Werkzaamheden: locatie nieuwe weg en watergang   De huidige...

“Hoogveen heeft plensbuien nodig”

Weet u nog waarom we aan het werk zijn in het Bargerveen? We creëren (water)bufferzones om het unieke en kwetsbare hoogveengebied Bargerveen veilig te stellen. Komende tijd vertelt Piet Ursem in verschillende interviews hoe én waar we dit doen. Met deze keer: neerslag...

Informatiebijeenkomst 17 oktober 2023: aanleg nieuwe Stheemanstraat

Afgelopen jaar is hard doorgewerkt aan het ontwerp voor Buffer Zuid. Het eerste wat zichtbaar wordt is de nieuwe Stheemanstraat. En dat gaat al heel snel: in de loop van oktober beginnen de eerste werkzaamheden. We willen u hierover graag bijpraten tijdens de...

Exoten in het Bargerveen

Exotische planten in het Bargerveen, het klinkt als een tropische vakantie, maar helaas is het echte verhaal minder zonnig… We vertellen deze keer over aantal exoten die groeien in het Bargerveen en die het bijzondere inheemse planten moeilijk maken.   Zeldzame...

Gasten gezien in adderhotels

De afgelopen jaren zijn adderhotels geplaatst in het Bargerveen. En nu blijkt: slangen maken gebruik van deze overwinteringslocaties. Op twee locaties, in het Amsterdamsche veld en het Schoonebeekerveld, zijn ook afgelopen lente weer adders gezien die net ontwaken uit...

Even voorstellen: Carolien van de Bles

De Bestuurscommissie van Bargerveen-Schoonebeek zorgt ervoor dat de inrichting van het gebied goed verloopt. Na het afscheid van een aantal leden van de Bestuurscommissie stellen we graag de nieuwe secretaris voor: Carolien van de Bles. Water, natuur, landbouw en...

Opening fietspad EVZ Koelveen en afscheid leden Bestuurscommissie

Vlak voor het losbarsten van de zomervakanties had de Bestuurscommissie vier mensen uit te zwaaien die in het afgelopen jaar zijn vertrokken. De Bestuurscommissie houdt zich bezig met de opzet, voortgang en resultaten van het project Bargerveen-Schoonebeek. En er was...

Fietsen langs ecologische verbindingszone Koelveen

We hebben weer een mooi stukje nieuw fietspad kunnen toevoegen aan het fietspadennetwerk rond het Bargerveen. Misschien hebt u er al gefietst, want eind mei is het nieuwe fietspad langs de ecologische verbindingszone (EVZ) Koelveen afgerond.   Ruimte voor dieren ...

Besloten bijeenkomst over landbouwpercelen aan de nieuwe Stheemanstraat

Op dinsdag 20 juni is er een bijeenkomst over de nieuwe Stheemanstraat. Dit is geen openbare informatiebijeenkomst. Deze avond wordt georganiseerd door het waterschap en is alleen voor de agrariërs die grond hebben aan de nieuwe Stheemanstraat ten zuiden van buffer...

Het project Bargerveen-Schoonebeek wordt mede mogelijk gemaakt door:

Logo Interreg Deutchland Nederland Europäische Union Europese Unie
Logo Treant Zorgroep
Logo Gemeente Emmen
Logo Prolander Wit
Logo Waterschap Vechtstromen
Logo Provincie Drenthe