Logo Bargerveen Schoonebeek - Natuurlijk Naoberschap

Grenzeloos samenwerken voor hoogveen

Het project Bargerveen-Schoonebeek is een grenzeloze samenwerking waarin verschillende (water)bufferzones worden gerealiseerd om het unieke en kwetsbare hoogveengebied Bargerveen zeker te stellen. Door het combineren van functies zoals natuur, recreatie, landbouw en wonen worden de buffers in economische zin in hun kracht gezet, met ruimte voor beleving, bedrijvigheid en Natuurlijk Naoberschap.

Automatisch op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Logo EU. Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Programma Natuurlijk Platteland

Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van de provincie Drenthe. Drenthe gaat voor robuuste natuur die tegen een stootje kan en ruimte biedt om te beleven en benutten. Voor het versterken van de kwaliteit van de natuur werkt de provincie Drenthe, samen met partners, aan het programma Natuurlijk Platteland. We verbeteren bijvoorbeeld de waterhuishouding van natuurgebieden en versterken de biodiversiteit in het landelijk gebied. Met een gebiedsgerichte aanpak kijken we hoe de opgaven van natuur, landbouw, klimaat en water elkaar kunnen versterken. Zo maken we de natuur weerbaar en ontstaat er ruimte voor toekomstgerichte landbouw en economische ontwikkelingen.

Lees meer

Nieuws

Feestelijke lammetjesdag op 16 april 2023

De fijne tijd van het jaar is weer aangebroken: de lente. Dat betekent ook een geboortegolf in de schaapskooi in Bargerveen. Wil jij ook de pasgeboren lammetjes bewonderen? Kom dan gezellig langs op zondag 16 april 2023 tussen 12.00 – 16.00 uur. Activiteiten Voor jong...

Blije boswachter: toename zeldzame hoogveenveenmossen

In Schoonebeekerveld West zijn een tijd geleden herstelwerkzaamheden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de bijzondere natuur en het zeldzame hoogveen niet verder uitdroogt. Zo zijn er rondom het gebied leemruggen aangelegd zodat er minder water wegvloeit uit het...

Bestemmingsplannen Buffer Zuid en Waterplan naar gemeenteraad

In april zetten we weer een belangrijke stap voor de aanleg van Buffer Zuid. Dan liggen namelijk twee bestemmingsplannen ter besluitvorming bij de gemeenteraad van Emmen.Nieuwe watergangen, stuwen en een gemaalDe plannen voor Buffer Zuid worden steeds concreter. Zoals...

Buffer Zuid en vragen over zonne-energie

Prolander krijgt sinds het najaar van 2022 signalen uit Nieuw-Schoonebeek dat er een vertegenwoordiger van zonne-energie-ontwikkelaar in de omgeving actief is. Deze vertegenwoordiger vertelt dat er zonnepanelen in Buffer Zuid komen en dat hierover contacten zijn met...

Duurzame verbeterslag zandwegen

Goed nieuws: de zandwegen in Bargerveen zijn van maaisel voorzien. Dit zorgt ervoor dat de zandwegen minder modderig zijn. Het maaisel is afkomstig van de vochtige hooilanden in het Bargerveen, volledig gebiedseigen materiaal dus. En het maaisel heeft nog een andere...

Peilbuizen geplaatst Oosteindsche Veen

In eerdere nieuwsberichten hebben we u verteld over de ontwikkeling van het Oosteindsche Veen. Net als in het Bargerveen is de bedoeling dat we water langer vasthouden in het veen, zodat het veen beter behouden blijft en zich mogelijk beter kan ontwikkelen. Maar de...

Vlog: Terug- en vooruitblik Nynke en Jacomijn

Nynke Houwing, voorzitter van de bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek en Jacomijn Pluimers, projectleider bij Prolander vertellen in deze vlog over de hoogtepunten van 2022. Ze blikken ook vooruit naar het nieuwe jaar. Wat staat er te gebeuren? Bekijk de vlog en...

Fotoverslag van het veldbezoek van groep 7 en 8

Op dinsdag 22 november 2022 kwam groep 7-8 van de Gerardus Majellaschool in Nieuw-Schoonebeek een kijkje nemen bij het onderzoek voor de buffer zuid. We begonnen het veldbezoek bij de sondeertruck die het geotechnisch onderzoek doet. De onderzoekers boren tot wel 25...

Video: ontwikkeling buffer Noord-Oost

Nico Westerhof heeft een nieuwe video gemaakt. Hij laat in deze video het natuurgebied Bargerveen zien. Een een uniek levend restant van het eeuwenoude Bourtanger Moor en ligt in Zuid-Oost Drenthe tegen de Duitse grens. In de afgelopen 50 jaar heeft de Provincie...

Loop mee voor Kika op 18 december 2022

Zondag 18 december 2022 is de vierde editie van de Kika wintertrail door het Bargerveen. Een wandel- en hardloopevenement voor jong en oud, geschikt voor alle niveaus. Het initiatief is ontstaan door Hans en Lisanne Langerijs. Lisanne heeft in verschillende landen...

Het project Bargerveen-Schoonebeek wordt mede mogelijk gemaakt door:

Logo Interreg Deutchland Nederland Europäische Union Europese Unie
Logo Treant Zorgroep
Logo Gemeente Emmen
Logo Prolander Wit
Logo Waterschap Vechtstromen
Logo Provincie Drenthe